Joka viides nainen jättää menemättä rintasyöpäseulontaan – laiskimmin käyvät helsinkiläiset

Lähes puolet rintasyöpätapauksista löytyy seulonnoissa.

Lähes puolet rintasyöpätapauksista löytyy seulonnoissa. (Kuvituskuva Fotolia)

Nuorista naisista vain puolet osallistui kohdunkaulasyövän seulontaan.

TERVEYS Suomen Syöpärekisterin vuositilaston mukaan rintasyövän seulontaan osallistui 82 prosenttia kutsutuista ja kohdunkaulasyövän seulontaan 70 prosenttia kutsutuista. Moni nainen siis jättää seulonnan väliin, vaikka seulontojen hyödyt ovat tutkimusten mukaan selkeät.

Suomessa kunnat järjestävät maksutta kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontoja tietyn ikäisille naisille. Seulonnoilla eli joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin syövän hoitaminen on huomattavasti helpompaa.

– Seulontaan osallistumisessa on suuria alueellisia eroja, siksi on tärkeää selvittää ne syyt, miksi osa naisista ei osallistu seulontoihin. Matalat osallistumismäärät voivat lisätä väestön terveyseroja ja näin ollen syihin puuttuminen olisi tärkeää myös eriarvoisuuden vähentämisen kannalta, toteaa Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala.

Vuonna 2017 rintasyövän seulontaan kutsuttiin 375 000 naista.

– Osallistuminen on hieman heikentynyt edellisvuodesta. Tunnollisimmin seulontoihin osallistuttiin Ahvenanmaalla, jossa seulontoihin osallistui 88 prosenttia kutsutuista. Heikoin osallistumisosuus oli jälleen Helsingissä, jossa vain 73 prosenttia kutsutuista osallistui seulontaan, tutkija Milla Lehtinen toteaa.

Mammografiaan osallistuneista naisista noin kolme prosenttia sai kutsun jatkotutkimuksiin ja heistä noin neljännes sai edelleen lähetteen erikoissairaanhoitoon. Lähetteen saaneista valtaosa eli 80 prosenttia sai rintasyöpädiagnoosin. Rintasyöpiä todettiin seulontaohjelmassa vajaa 2 000, joka on noin 40 prosenttia Suomen kaikista vuoden aikana havaituista rintasyövistä.

Vuonna 2017 kohdunkaulasyövän seulontaan kutsuttiin 315 000 naista. Valtakunnallinen osallistumisosuus 70 prosenttia pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Heikointa osallistuminen oli kaikkein nuorimmissa ikäryhmissä. Etenkin 25-vuotiailla osallistuminen on edelleen heikentynyt aikaisemmista vuosista ja oli nyt vain noin 53 prosenttia.

Sairaanhoitopiireistä korkein osallistumisosuus 79 prosenttia oli Etelä-Pohjanmaalla ja matalin Pohjois-Savossa 58 prosentilla. Myös Itä-Savossa, Ahvenmaalla, Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa ja Vaasassa osallistumisprosentti ylitti 75 prosentin.  Osallistuneista naisista noin viidellä prosentilla todettiin seurantaa vaativa tulos. Lähetteen jatkotutkimuksiin sai noin prosentti osallistuneista ja 0,4 prosentilla todettiin hoidettava esiastemuutos tai syöpä.

Eniten seulonnoissa havaittiin poikkeavia tuloksia Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Tämä johtunee HPV-seulonnasta, joka on näillä alueilla edelleen yleistynyt. HPV-testi on perinteistä papakoetta herkempi havaitsemaan esiastemuutoksia. Kaiken kaikkiaan jatkotutkimuslähetteet ja seurantanäytesuositukset ovat HPV-testauksen yhteydessä yleisempiä, kuin papaseulonnassa.

Lue myös: Syöpätaudit lisääntyvät väestön ikääntyessä – reilut 34 000 suomalaista sairastui vuoden aikana

Kommentoi Facebookissa