Syöpätaudit lisääntyvät väestön ikääntyessä – reilut 34 000 suomalaista sairastui vuoden aikana

Eri syöpätautien ennusteissa on suuria eroja.

Eri syöpätautien ennusteissa on suuria eroja. (Kuva Fotolia)

Vaikka syöpään sairastuu yhä useampi, myös yhä useampi selviää syövästä.

TERVEYS Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2016 syöpätilastot. Kaikkiaan uusia syöpätapauksia todettiin vuonna 2016 reilut 34 000 ja syöpäkuolemia hieman vajaa 12 700. Tilastot osoittavat, että syöpäilmaantuvuus kasvaa mutta toisaalta syöpään kuolleisuus pienenee.

Suomen Syöpärekisterin tietojen mukaan yleisimpiä syöpiä vuonna 2016 oli miehillä eturauhassyöpä (5162 tapausta), keuhkosyöpä (1742 tapausta) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (1735 tapausta). Naisilla yleisimpiä syöpiä olivat rintasyöpä (4961 tapausta), paksu- ja peräsuolisyöpä (1625 tapausta) ja keuhkosyöpä (992 tapausta).

Vaikka syöpään sairastuu yhä useampi, myös yhä useampi selviää syövästä. Syöpäkuolleisuuden ennustetaan laskevan edelleen vaikka syöpään sairastuu yhä useampi. Tuoreimmalla tilastojaksolla seuratuista miehistä oli elossa 66 prosenttia ja naisista 69 prosenttia viiden vuoden päästä sairastumisesta.

Eri syöpätautien ennusteissa on suuria eroja. Erinomainen ennuste on eturauhasen syövässä, jopa 93 prosenttia, ja rintasyövässä 91 prosenttia, kun taas keuhkosyövässä ennuste on heikko eli 11 prosenttia miehillä ja 16 prosenttia naisilla.

Miesten ja naisten ikävakioitu syöpäilmaantuvuus ja -kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden vuosina 1953–2016.
Miesten ja naisten ikävakioitu syöpäilmaantuvuus ja -kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden vuosina 1953–2016. (Kaavio Syöpäjärjestöt)

Eniten syöpäkuolemia vuonna 2016 aiheuttavat miesten keuhkosyöpä (1490 kuolemaa), eturauhasen syöpä (900 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (680 kuolemaa). Naisten yleisimmät syöpäkuolemien aiheuttajat ovat rintasyöpä (888 kuolemaa), keuhkosyöpä (781 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (623 kuolemaa).

Syövän aiheuttamia kuolemantapauksia on huomattavasti enemmän nykyään kuin 1980-luvulla, vaikka väestön kokoon ja ikärakenteeseen suhteutettuna kuolleisuus ei ole suurentunut. Ilmiön selittää väestön ikääntyminen, sillä syöpätaudit ovat yleisempiä ikääntyneessä väestössä.

Esimerkiksi haimasyöpä on tapausmäärien perusteella kahdeksanneksi yleisin syöpätyyppi, mutta kuolemien aiheuttajana neljänneksi yleisin. Haimasyövän yleisyys tai kuolleisuus siihen ei kuitenkaan ole Suomessa suurentunut viimeisen 30 vuoden aikana.

Alle 20-vuotiailla syöpä on harvinainen sairaus. Vuonna 2016 Suomessa todettiin 245 syöpää tässä ikäryhmässä ja syöpään kuoli 25 nuorta. Tavallisimmat lasten ja nuorten syövät ovat aivokasvaimia ja imukudos- tai verisyöpiä. Syöpätilastoja on kerätty koko Syöpärekisterin toiminta-ajalta eli vuodesta 1953 lähtien.

Lue myös: Syöpäseulonnat paljastivat peräti 2 000 rintasyöpätapausta vuodessa – se on Suomen yleisin syöpä

Kommentoi Facebookissa