Kainuussa on ilmennyt koronaviruskeskittymä – tiloja suljetaan, toimintaa rajoitetaan, maskeja ja etätöitä suositellaan

Välttämättömässä asioinnissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää, suositellaan käytettävän kasvomaskeja.

Kun turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää, kasvomaskeja suositellaan käytettävän. (Kuvituskuva AOP)

Kainuussa on viikonvaihteessa löytynyt 14 koronatartuntaa ja kaikkiaan noin 130 altistunutta.

KORONAVIRUS Kuh­mos­sa per­jan­tai­na to­de­tus­ta laa­jas­ta CO­VID-19-al­tis­tuk­ses­ta on sun­nun­tai­hin men­nes­sä löy­ty­nyt yh­teen­sä 14 ko­ro­na­tar­tun­taa ja kaik­kiaan noin 130 al­tis­tu­mis­ta. Tar­tun­nan saa­neis­ta 13 on kuh­mo­lais­ta ja yk­si Ka­jaa­nis­ta. Kaik­ki sai­ras­tu­neet ovat ai­kui­sia ih­mi­siä. Al­tis­tu­mi­sia on myös muis­sa Kai­nuun kun­nis­sa.

Kai­nuun so­te tie­dot­ti aiem­min, et­tä yk­si al­tis­tu­mis­paik­ka oli Tuu­pa­lan kou­lu. Kou­lun kaik­ki al­tis­tu­neet on ta­voi­tet­tu ja tä­hän men­nes­sä ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole il­men­nyt al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa kou­lun pii­ris­sä. Ka­jaa­nis­sa ra­vin­to­la Hos­pos­sa on per­jan­tai­na 28.8. klo 20.30–21.30 viet­tä­nyt il­taa seu­rue, jos­sa oli ko­ro­naa sai­ras­ta­nut hen­ki­lö. Seu­ruee­seen kuu­lu­vat hen­ki­löt on ta­voi­tet­tu. Ra­vin­to­las­sa tä­hän ai­kaan ol­lei­ta mui­ta asiak­kai­ta ke­ho­te­taan tark­kai­le­maan voin­tiaan ja oi­rei­den il­me­tes­sä ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin.

Mi­kä­li hen­ki­lö tie­tää ol­leen­sa te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin mää­rä­tyn hen­ki­lön kans­sa, Kai­nuun so­te ke­hot­taa noudattamaan eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta liik­kues­sa ko­din ul­ko­puo­lel­la se­kä ha­keu­tumaan ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee. Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee myös, et­tä väl­te­tään lä­hi­kon­tak­te­ja ikäih­mis­ten kans­sa seu­raa­van vii­kon ai­ka­na ko­ko Kai­nuun alueel­la.

Juttuvinkki: THL suosittaa viimein kasvomaskien käyttöä – ”Koronaviruksen leviämisen riski kasvaa nyt kun arki alkaa”

Kai­nuus­sa on teh­ty vii­me viik­koi­na ko­ro­na­tes­te­jä noin 200-300 kpl vuo­ro­kau­des­sa ja en­sim­mäi­set po­si­tii­vi­set löy­dök­set ovat per­jan­tail­ta, jon­ka myö­tä al­tis­tu­mi­sia ja ko­ro­na­ta­pauk­sia on pal­jon. Viik­ko­jen nol­la­tu­lok­set ja nyt pal­jas­tu­nut ry­päs ker­too, et­tä kaik­ki hen­gi­tys­tieoi­rei­set ei­vät ole mah­dol­li­ses­ti tul­kin­neet oi­rei­taan ko­ro­nak­si ja ha­keu­tu­neet tes­tiin.

Kuhmon kaupunki esittää useita rajoitustoimia laajan koronatartuntatilanteen takia, esimerkiksi kaikki kaupungin järjestämät tilaisuudet perutaan 6. syyskuuta asti. Kaupungin kirjasto suljetaan kirjojen noutamista ja palauttamista lukuun ottamatta, museotoiminta sulkeutuu ja nuorisotyö siirtyy etätyöskentelyyn.

Kuhmon musiikkiopiston ja Sotkamon kansalaisopiston kaikki ryhmämuotoinen opetus on asetettu tauolle, mutta etäopetus on mahdollista. Kaupungin liikuntatilat ja kaupungintalo ovat suljettuina ensi viikon torstaihin asti. Kaupungin henkilöstö siirtyy mahdollisuuksien mukaan etätöihin.

Koulukyyteihin suositellaan kasvomaskia. Kuhmon lukion kaikki luokka-asteet siirtyvät etäopetukseen syyskuun 29. päivään saakka. Perusopetuksen tiloissa kielletään kaikki ulkopuolinen toiminta eikä oppilaiden syyslukukauden TET-jaksoa toteuteta.

Kaupunki suosittelee myös, että kuhmolaiset pidättäytyvät yhteisistä tapaamisista ainakin syyskuun 6. päivään saakka. Välttämättömässä asioinnissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää, käytetään kasvomaskeja.

Lue myös: Uusien koronavirustartuntojen määrä pysynyt tasaisena – testauksia tehty aiempaa enemmän

Kommentoi Facebookissa