Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet lopetetaan – uudistus on tarkoitus saattaa voimaan ripeästi

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat yhdessä puhemies Paula Risikon kanssa sopineet muutoksesta.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat yhdessä puhemies Paula Risikon kanssa sopineet muutoksesta. (Kuva Eduskunta)

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat tekevät asiasta yhteisen lakialoitteen.

SOPEUTUMISELÄKE Eduskuntaryhmät ovat yhteistyössä eduskunnan puhemiehen kanssa viime syksyn ja kevään aikana selvittäneet kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän tulevaisuutta. Ratkaisuja valmisteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota perustuslaillisiin näkökohtiin ja pyydetty lausunnot perustuslakiasiantuntijoilta.

Kaikki eduskuntaryhmät ovat käsitelleet asiaa kokouksissaan eilen. Ryhmien puheenjohtajat ovat yhdessä puhemies Paula Risikon kanssa sopineet, että kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla, joka on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla.

Nyt tehty päätös koskee niitä entisiä kansanedustajia, jotka tällä hetkellä saavat sopeutumiseläkettä, ja niitä ennen vuotta 2011 valittuja kansanedustajia, jotka nykylain mukaan ovat siihen oikeutettuja. Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan ripeästi.

Perustuslakiasiantuntijoiden lausuntojen perusteella on päädytty esittämään siirtymäsäännöstä, jonka mukaan nyt sopeutumiseläkkeellä olevilla entisillä kansanedustajilla on oikeus saada sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulosta. Muille sopeutumisrahaa maksetaan nykylainsäädännön mukaisesti 1–3 vuotta sen perusteella, kuinka kauan edustajatoimi on kestänyt.

Sopeutumisrahaa maksettaessa otetaan huomioon ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi myös pääomatulot. Nykyistä sopeutumisrahajärjestelmää korjataan niin, että ensimmäisen ja toisen kauden edustajien sopeutumisraha tarkistetaan lähemmäs ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ja oikeus sopeutumisrahaan syntyy, kun on ollut vuoden kansanedustajana.

Jatkovalmistelussa täsmennetään nykylakiin perustuvaa kansliatoimikunnan mahdollisuutta myöntää harkinnanvaraista eläkettä samoin kuin sopeutumisrahan vaikutuksia eläke- ja muuhun sosiaaliturvaan. Puhemies ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat korostavat, että tämä esitys ei muodosta minkäänlaista ennakkotapausta, jonka perusteella voitaisiin heikentää muiden eläkkeensaajien oikeuksia.

Muutokseen liittyviä lakipykäliä valmistellaan parhaillaan virkatyönä, jonka jälkeen eduskuntaryhmien puheenjohtajat tekevät asiasta yhteisen lakialoitteen.

Lue myös: Kansanedustajana liki 20 vuotta sitten – maksetaan edelleen eduskunnan sopeutumiseläkettä!

Kommentoi Facebookissa