Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet vaihtuvat sopeutumisrahaksi – ”Jotta muutos ei olisi kohtuuton”

Jatkossa kaikilla kansanedustajakautensa päättävillä on oikeus saada sopeutumisrahaa.

Jatkossa kaikilla kansanedustajakautensa päättävillä on oikeus saada sopeutumisrahaa. (Kuva Hanne Salonen/ Eduskunta)

Sopeutumisrahassa otetaan huomioon pääomatulot ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi.

SOPEUTUMISELÄKE Kahdeksan eduskuntaryhmää on tehnyt lakialoitteen, jolla kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla. Kaikki entiset ja nykyiset kansanedustajat siirtyvät sopeutumisrahajärjestelmän piiriin. Sopeutumisrahajärjestelmä on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla.

Sopeutumiseläkkeet lakkaisivat 1.3.2019 lakien tullessa voimaan. Jotta muutos ei olisi perustuslain tarkoittamalla tavalla kohtuuton jo sopeutumiseläkkeellä oleville, heillä olisi mahdollisuus varautua muutokseen. He saisivat sopeutumisrahaa kahden tai kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta lukien.

Jatkossa kaikilla kansanedustajakautensa päättävillä on oikeus saada sopeutumisrahaa yhden, kahden tai kolmen vuoden ajan riippuen siitä, kuinka kauan edustajatoimi on kestänyt. Sopeutumisrahaa pitää kuitenkin hakea kuuden kuukauden kuluessa edustajatoimen päättymisestä. Sopeutumisrahan maksamisaika kuluu myös keskeytysten aikana.

Sopeutumisrahan määräytymisessä otetaan aina huomioon pääomatulot ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi. Jatkossa sopeutumisrahan määräytyminen on lähempänä työttömyysturvaa siten, että sopeutumisrahan voi saada yhden vuoden edustajanaolon perusteella ja sen määrä on minimissään 2100 euroa/kk.

Eläkkeen laskutapaa muutetaan siten, että eläkkeen perusteena oleva palkkio vastaa nykyistä tarkemmin edustajauran keskimääräistä palkkiotasoa. Sopeutumisrahakausi 1–3 vuotta kerryttää jatkossa eläkettä vastaavalla tavalla kuin työttömyysetuudet. Kohtuuttomissa tilanteissa kansliatoimikunta voisi myöntää terveydellisestä tai muusta erityisestä syystä harkinnanvaraista sopeutumisrahaa enintään 12 kuukauden ajaksi.

  • Lähde Eduskunta

Lue myös: Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet lopetetaan – uudistus on tarkoitus saattaa voimaan ripeästi

Kommentoi Facebookissa