Karhuemo ohjasi kolme pentuaan puuhun – valehyökkäyksiä koiranulkoiluttajaa kohti

Tassu-järjestelmään on kirjattu useampia havaintoja karhuemosta ja kolmesta pennusta Lieksassa.

Tassu-järjestelmään on kirjattu useampia havaintoja karhuemosta ja kolmesta pennusta Lieksassa. (Kuvituskuva Fotolia)

Poliisi toivoo, että karhuhavainnoista Saavan ulkoilualueella ilmoitetaan hätäkeskukseen.

KARHUHAVAINNOT Hätäkeskukseen tehtiin maanantai-iltana ilmoitus karhuemosta ja pennuista Lieksan Saavan ulkoilualueella. Ilmoituksen mukaan emo oli ohjannut pentunsa puuhun ja tehnyt valehyökkäyksiä koiran ulkoiluttajaa kohti.

Tapahtumasta ei aiheutunut henkilö- tai aineellisia vahinkoja, eikä alkuperäinen ilmoittajakaan ollut kokenut tilannetta niin uhkaavaksi, että olisi ilmoittanut tapahtuneesta hätäkeskukseen välittömästi. Koiranulkoiluttajan ja karhupesueen kohtaaminen oli tapahtunut jo aamulla ja päätyi viranomaisten tietoon vasta niin sanottuna toisen käden tietona.

Juttuvinkki: Karhukanta on kasvanut – Suomen metsissä on jopa 2500 kontiota

Riistahallinnon ylläpitämään Tassu-järjestelmään on kirjattu useampia karhuemo ja kolme pentua -havaintoja Lieksan Yrjöläntien varresta toukokuun lopulta. Yrjölästä matkaa Saavalle on noin kilometri ja Saavalta Lieksan keskustaan saman verran. Jälkimmäisessä on toki myös Lieksanjoki välissä.

Poliisi toivoo, että alueella liikkujat huomioivat mahdollisen karhupesueen ja karhuhavainnoista Saavan ulkoilualueella ilmoitetaan hätäkeskukseen. Tällöin myös poliisi pystyy käynnistämään mahdolliset karkotustoimenpiteet mahdollisimman nopeasti. Viivettä syntyy joka tapauksessa, koska Lieksassa ei ole voimassa olevaa SRVA-sopimusta.

Poliisi on useamman vuoden ohjeistanut kansalaisia suurpetoasioista ilmoittamisesta. Painopiste on ollut syystä tai toisesta susissa, vaikka karhut ovat huomattavasti runsaslukuisimpia ja kohtaamistilanteissa ihmisille, liikenteelle ja omaisuudelle potentiaalisesti vaarallisempia eläimiä.

Lue myös: Loukkaantuneella karhulla on jäänyt etujalkaan kiinni pyyntiväline – tapahtunut selvisi riistakameran videosta

Soita hätäkeskukseen 112, jos suurpeto

… on aiheuttanut henkilövahingon

… on piha-alueella, eikä poistu sieltä tai jää kiertelemään lähiympäristöön

… yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä ihmistä tai käyttäytyy muutoin ihmistä kohtaan pelottomasti

… on loukkaantunut tai sairas

… on ollut osallisena liikenneonnettomuudessa

… liikkuu päiväsaikaan tiiviisti rakennetussa ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla

… on aiheuttanut omaisuusarvoltaan huomattavan koti- tai tuotantoeläinvahingon

Muista näkö- tai jälkihavainnoista Ilmoitetaan paikallisen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilöille. Petoyhdyshenkilöt huolehtivat mm. jälkien maastotarkastuksesta ja niiden kirjaamisesta suurpetojen Tassu-havaintojärjestelmään. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät riista.fi-sivustolta.

Suurpetojen aiheuttamista koti- tai tuotantoeläinvahingoista ilmoitetaan alueelliselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle. Poliisille tulee tehdä vain, jos maaseutuelinkeinoviranomaiseen ei saada yhteyttä tai jos omaisuusvahinko on huomattava.

Kommentoi Facebookissa