Kevytautot eivät pääse vielä liikenteeseen – lain voimaantuloa siirretään vuodella

Eduskunnan hyväksymä lakimuutos olisi mahdollistanut 15-vuotiaille ajo-oikeuden niin sanottuun kevytautoon.

Eduskunnan hyväksymä lakimuutos olisi mahdollistanut 15-vuotiaille ajo-oikeuden niin sanottuun kevytautoon. (Kuva Fotolia)

Euroopan komissio on antanut Suomelle kaksi huomautusta eduskunnan jo hyväksymästä laista.

KEVYTAUTOT Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt luonnoksen hallituksen esitykseksi kevytautolakien voimaantulon lykkäämisestä lausuntokierrokselle. Esityksen mukaan lakien voimaantuloa lykättäisiin vuodella 1.11.2020 saakka.

Kevytautolakien voimaantulon siirtäminen liittyy Euroopan unionin komission tiukentuneeseen kantaan unionin lainsäädännön vaatimusten soveltamisesta. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää, onko Suomen lainsäädäntöä mahdollista muuttaa unionin lainsäädännön mukaiseksi.

Lakien voimaantuloon nykyisessä muodossa liittyy riski siitä, että Euroopan unionin komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan. Ministeriö on käynyt tilanteesta keskustelua myös oikeuskanslerin kanssa. Oikeuskansleri ei oikeudellisesta näkökulmasta suosittele Euroopan komission arvion mukaan EU-oikeuden kanssa ristiriidassa olevia lakeja toimeenpanevien valtioneuvoston asetusten antamista.

Kevytautoja koskeva hanke alkoi jo vuonna 2017, jolloin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi selvitti yhteistyössä ministeriön kanssa nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönottoa erityisesti nuorten käyttöön. Lain hyväksynnän yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa kevytautojen käytön turvallisuutta ja sääntelyn vaikutuksia erittäin tiiviisti ja ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa.

EU:n komissio antoi Suomelle ensimmäisen huomautuksen kevytautoja koskevien lakien sisällöstä syksyllä 2018. Huomautuksen mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät täyttäneet unionin lainsäädännön vaatimuksia erityisesti unionin ajokorttilainsäädännön osalta. Komissio antoi Suomelle toisen huomautuksen syksyllä 2019. Huomautuksen sisältö on pääosin sama kuin lakien valmisteluvaiheessa.

Kevytautosäädökset sallisivat 15 vuotta täyttäneen kuljettaa mopoautokortilla kevytautoa, joka on muutoskatsastettu henkilöautosta.  Kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa ja sen omamassa ajokuntoisena voi olla enintään 1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon käyttövoimana on yksinomaan sähkö.

Mikäli kevytautoja koskevien lakien voimaantuloa ei muuteta, tulee kevytautolainsäädäntö voimaan 1.11.2019. Lakien voimaantulon lykkäämistä koskevan esityksen lausuntoaika päättyy 19.9.2019. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lue myös: Kevytautot tyrmättiin Euroopan komissiossa – ”EU estää jäsenvaltioita säätämästä pöhköjä lakeja”

Kommentoi Facebookissa