Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys – alennetaan lääkkeiden hintoja ja helpotetaan apteekkien perustamista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ehdottaa, että sallittaisiin myös apteekit, jotka toimivat vain verkossa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ehdottaa, että sallittaisiin myös apteekit, jotka toimivat vain verkossa. (Kuva Fotolia)

Apteekkimarkkinoiden selvitys esittää toimenpiteitä lääkekustannusten alentamiseksi.

APTEEKIT Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut laajan selvityksen apteekkimarkkinoista. Selvitystyön tuloksena on syntynyt lista ehdotuksia, joilla on mahdollista pienentää asiakkaiden ja yhteiskunnan lääkekustannuksia sekä parantaa lääkkeiden saatavuutta.

Apteekkien omistajilleen tuottamat voitot on toistuvasti havaittu verrattain korkeiksi, mikä heijastuu kuluttajien ja yhteiskunnan lääkekustannuksiin. Apteekit toimivat noin 2,5 miljardin euron kasvavalla markkinalla, jota säännellään vahvasti.

Lääketurvallisuus asettaa omat rajoitteensa sille, kuinka lääkkeiden myynti voidaan järjestää. Siitä huolimatta asiakkaat ja yhteiskunta voisivat ostaa lääkkeensä turvallisesti ja todennäköisesti nykyistä edullisemmin ja helpommin, jos apteekkisääntelyä muutettaisiin.

KKV ehdottaa, että lääkkeiden hintaa määrittävää lääketaksaa alennettaisiin. Vaihtoehtoisesti apteekkiveroa voitaisiin kiristää tai ulottaa kaikkeen apteekista tapahtuvaan myyntiin. Tällä hetkellä apteekit maksavat apteekkiveroa pääsääntöisesti vain lääkemyynnistä, vaikka apteekeista myydään muutakin kuin lääkkeitä.

Lisäksi apteekkien perustamista tulisi helpottaa, jotta apteekit sijoittuisivat nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ehdotuksen mukaan apteekkilupa ei perustuisi viranomaisen tarveharkintaan, vaan luvan voisi saada täyttämällä tietyt vähimmäiskriteerit, joilla varmistetaan lääkejakelun turvallisuus. Samalla apteekkien sijaintisääntelystä luovuttaisiin.

Juttuvinkki: Lähes joka viides hävittää lääkkeitä roskikseen tai vessanpönttöön – ne voivat päätyä luontoon ja vesistöihin

Jos apteekkilupien saamista helpotetaan, lääkkeiden saatavuuteen harvaan asutuilla alueilla on kiinnitettävä huomiota. Tällä hetkellä sääntely rajoittaa verkkoapteekkitoiminnan kasvua ja sitä, että lääkkeiden saatavuutta voitaisiin parantaa verkkomyynnillä. KKV ehdottaa, että sallittaisiin myös apteekit, jotka toimivat vain verkossa.

– Esimerkiksi pelkkä apteekkien perustamisen helpottaminen ei riitä, koska lääkkeiden hinnat ovat säädeltyjä. Samalla pitää siis muuttaa myös lääkkeiden hintoja. Toisaalta lääkkeiden hintojen muuttaminen ei yksin saa markkinaa toimimaan tehokkaammin ja tuo siitä etua asiakkaille, kuvaa KKV:n tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo.

Hintakilpailua lääkkeissä voisi käydä muun muassa siten, että itsehoitolääkkeille asetettaisiin kiinteän hinnan sijaan hintakatto ja reseptilääkkeissä sallittaisiin hintakilpailu apteekkien toimitusmaksulla. Lisäksi veronmaksaja hyötyisi, jos apteekeilla olisi nykyistä tiukempi velvoite ohjata asiakkaat ostamaan halvimpia lääkkeitä silloin, kun lääkkeet ovat keskenään vaihtokelpoisia.

Lisäksi KKV ehdottaa, että valittujen itsehoitolääkkeiden myynti sallittaisiin myös muissa myyntipaikoissa kuin apteekeissa silloin, kun lääkeviranomainen katsoo sen turvalliseksi. Näin on lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa. Apteekkien ulkopuolinen myynti kattaisi vain rajatun määrän tuotteita.

KKV painottaa, että uudistusehdotukset ovat kytköksissä toisiinsa, eikä yksittäisillä toimenpiteillä välttämättä saada alennettua asiakkaiden ja yhteiskunnan lääkekustannuksia tai parannettua lääkkeiden saatavuutta. Ehdotettujen toimenpiteiden kokonaisuudella olisi sen mukaan mahdollista parantaa lääkkeitä ostavien asemaa sekä säästää yhteiskunnan lääkemenoissa.

Lue myös: Reseptilääkkeiden kuluttajahintojen lasku jatkui – hinnat ovat kaikissa apteekeissa samat

Kommentoi Facebookissa