Kohta kaatuu seuraava kansalaisaloite – eutanasian laillistaminen ehdotetaan hylättäväksi eduskunnassa

Veteraanikansanedustajat Henrik Lax, Osmo Soininvaara, Esko Seppänen ja Iiro Viinanen käynnistivät kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi.

Veteraanikansanedustajat Henrik Lax, Osmo Soininvaara, Esko Seppänen ja Iiro Viinanen käynnistivät kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi. (Kuva AOP)

Valiokunta esittää kuitenkin, että hallitus asettaisi asiantuntijaryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hoitoa.

KANSALAISALOITE Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta eutanasian laillistamiseksi on valmistunut. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen ryhtymisestä lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa.

Krista Kiurun (sd) johtaman valiokunnan mietintöön sisältyy kuitenkin lausumaehdotus, jossa edellytetään, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.

Kansalaisaloitteena yli 63 000 allekirjoittajaa keränneen Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta -hankkeen alullepanijoina oli viisi veteraanikansanedustajaa eri puolueista, Henrik Lax, Esko Seppänen, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale sekä Iiro Viinanen. Valiokunta kuuli myös heitä.

Valiokunta katsoo, että eutanasia-asiassa tarvitaan kansalaisaloitteen herättämän keskustelun kaltaista laajaa kansalaiskeskustelua ja huolellista eettistä arviointia. Asian arvioinnissa tarvitaan lisäksi muun muassa perusoikeuksiin, rikoslainsäädäntöön ja terveydenhuollon henkilöstön asemaan liittyvää kattavaa selvitystä siitä, tarvitaanko uutta sääntelyä tai muita toimenpiteitä parantumattomasti sairaan potilaan hyvän hoidon ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi elämän loppuvaiheessa.

Valiokunnan näkemyksen mukaan kuolevan ihmisen hoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädännön tarve tulee arvioida yllä mainittujen selvitysten jälkeen.

Kaksi viikkoa sitten eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen pysäytti 56 000 allekirjoittajan Lex Malmi -kansalaisaloitteen käsittelyn kokonaan estämällä sen pääsyn edes äänestykseen. Pekkarinen tulkitsi kansalaisaloitteen perustuslain vastaiseksi.

Kommentoi Facebookissa