Koronarokotuksen saajajärjestys kerrottiin – terveydenhuollon henkilöstö, ikääntyneet sekä riskiryhmät

Ryhmiä määriteltäessä on huomioitava ehdot siitä, minkä ikäisille mitäkin rokotetta voidaan antaa ja liittyykö rokotteiden käyttöön muita rajoitteita.

Ryhmiä määriteltäessä on huomioitava ehdot siitä, minkä ikäisille mitäkin rokotetta voidaan antaa ja liittyykö rokotteiden käyttöön muita rajoitteita. (Kuva Fotolia)

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän arvioi arvio tarkentuu tutkimustiedon kertyessä.

KORONAVIRUS Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on kokoontunut arvioimaan tulevien koronarokotusten kohderyhmiä ja aikataulua. KRAR suosittelee, että koronarokotuksilla pyritään ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä.

Suosituksen mukaan rokotusten kohderyhmät tulee määrittää lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Hallitus on linjannut, että rokotteita hankitaan riittävästi koko väestön tarpeisiin. KRAR suosittelee, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille sekä henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Koska rokotteet toimitetaan Suomeen useassa erässä, vastedes on arvioitava myös näiden ryhmien sisäinen rokotusjärjestys. Arvio voidaan tehdä tarkemmin vasta, kun saatavilla on tarkempia tietoja rokotteiden suojatehosta ja turvallisuudesta eri kohderyhmissä.

Kun rokoteannoksia saadaan maahan riittävästi, rokotetta tarjotaan koko väestölle.

– Rokotetutkimuksista on viime viikkoina saatu rohkaisevia uutisia. Tällä hetkellä tutkimukset ovat kuitenkin vielä kesken eikä yhdelläkään rokotteella ole vielä myyntilupaa, toteaa ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä.

Juttuvinkki: Ensimmäinen koronarokote on varmistumassa – ”Olemme ottaneet merkittävän askeleen lähemmäksi läpimurtoa”

Ryhmiä määriteltäessä on lisäksi huomioitava EU:n lääkeviranomaisen EMA:n myöntämän myyntiluvan ehdot siitä, minkä ikäisille mitäkin rokotetta voidaan antaa ja siitä, liittyykö rokotteiden käyttöön muita rajoitteita.

– Rokotusjärjestystä arvioidaan tarkemmin, kun meillä on lisää tietoa rokotteiden suojatehosta ja turvallisuudesta eri ikäryhmillä.

KRAR suosittelee, että rokottamisen kohderyhmät määritetään lääketieteellisin perustein. Ryhmän tekemässä lääketieteellisessä riskinarviossa huomioidaan sekä tieto Suomessa todetuista COVID-19-tautitapauksista että kansainvälinen tutkimustieto koronavirustaudin riskiryhmistä.

Tieto sairastumisen riskistä yhdistetään tietoon siitä, missä määrin rokotukset vähentäisivät kohderyhmässä tapahtuvia vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä.

– On todennäköistä, että koronapotilaita hoitavalle henkilöstölle tarjotaan rokotetta ensimmäisten joukossa. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pysyvät terveinä ja pystyvät epidemian jatkuessa ylläpitämään terveydenhuollon toimintaa, toteaa KRARin puheenjohtaja, professori Ville Peltola.

Asiantuntijaryhmä jatkaa arviointia rokotusten järjestämisestä ja kohderyhmistä lähiviikkoina. THL laatii jatkossa sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen rokotusten järjestämisestä. Ministeriö päättää esityksen käsittelystä ja mahdollisista muista asiantuntijakuulemisista. Lopullisen päätöksen koronavirusrokotusten toimeenpanosta tekee valtioneuvosto.

Lue myös: Riskiryhmien influenssarokotukset alkoivat – ”Samanaikainen influenssa ja korona ovat huono yhdistelmä”

Kommentoi Facebookissa