Koronaviruksen kustannuksiin lisätalousarvio – hallitukselta talouteen noin 15 miljardin tukipaketti

Pääministeri Sanna Marinin johdolla esiteltiin kokonaisuutta, jonka tarkoitus on turvata työpaikkoja sekä helpottaa yritysten taloustilannetta.

Pääministeri Sanna Marinin johdolla esiteltiin kokonaisuutta, jonka tarkoitus on turvata työpaikkoja sekä helpottaa yritysten taloustilannetta. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Valtion nettolainanoton arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 2,6 miljardia euroa.

TALOUS Hallitus on antanut vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle. Lisätalousarviolla varaudutaan koronaviruksen aiheuttamiin kustannuksiin sekä yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen. Ensimmäisen lisätalousarvion koko on noin 400 miljoonaa.

Hallitus on sopinut myös laajasta kokonaisuudesta, jolla turvataan työpaikkoja ja ihmisten toimeentuloa sekä helpotetaan yritysten taloustilannetta. Hallituksen arvion mukaan toimien mittaluokka on yhteensä noin 15 miljardia euroa.

Tarkoituksena on turvata yritysten maksuvalmius kriisin yli ja estää konkursseja. Toimet ovat käytössä kaikilla toimialoilla. Yritysmuodosta riippumatta muun muassa yrittäjät saavat oikeuden määräaikaiseen työttömyyspäivärahaan, etuuden saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin ehdotetaan lisätalousarviossa yhteensä 12,8 miljoonan euron lisämäärärahaa koronaviruksesta aiheutuviin menoihin. Lisäykset kohdistuvat muun muassa kansalaisille osoitettavaan tiedotukseen ja valistukseen, tietojärjestelmien toimivuuden turvaamiseen ja laboratoriokapasiteetin ylläpitoon.

Lisämäärärahasta 6 miljoonaa euroa kohdentuu laaja-alaiseen tutkimuskonsortioon liittyen koronaviruksen aiheuttaman epidemian tutkimukseen, erityisesti pikadiagnostisten menetelmien kehittämiseen ja immuniteetin synnyn tutkimiseen sekä sitä koskevan kansallisen seurantajärjestelmän luomiseen.

Suomen osallistumiseen COVID-19-rokotteen tutkimus- ja kehittämistyöhön ehdotetaan 5 miljoonaa euroa. Tartuntatautien valvontaan ehdotetaan 26 miljoonan euron lisäystä. Lisäys kohdentuu muun muassa sairaanhoitopiirien testauslaitteiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Business Finlandin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan valtuuteen ehdotetaan 150 miljoonan euron lisäystä, joka käytetään koronaviruksesta aiheutuvien tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen, luovien alojen kehittämiseen sekä matkailun ja sen oheistoimintojen tukemiseen.

Yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan 50 miljoonan euron valtuuden lisäystä käytettäväksi palvelualojen, tarpeen mukaan myös muiden toimialojen, pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen.

ELY-keskusten toimintamenoihin ehdotetaan 0,5 miljoonan euron lisäystä valtakunnallisen toimintamallin toteuttamiseen talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille ja Talousapu-palvelun vahvistamiseen.

Poliisille ehdotetaan 5,6 miljoonan euron lisäystä koronavirusepidemiatilanteesta aiheutuviin lisämenoihin. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan muun muassa rajavalvonnan lisäysten johdosta yhteensä 3,0 miljoonan euron lisämäärärahaa. Poikkeusoloihin liittyviin ennalta määrältään yksilöimättömiin menoihin ehdotetaan 200 miljoonaa euroa.

Koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi ehdotetaan Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenoihin 0,9 miljoonan euron lisäystä käytettäväksi avustuksina kulttuurialan henkilöille ja toimijoille.

Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin 397 miljoonaa euroa, kun huomioidaan 0,9 milj. euron lisäys sekalaisissa tuloissa.  Valtion nettolainanoton arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 2,6 miljardia euroa. Lisäbudjetteja tullaan tekemään lähiviikkoina lisää.

Lue myös: Finnair saamassa 600 miljoonan valtiontakauksen – ”Reittiyhteydet tärkeitä Suomen huoltovarmuuden kannalta”

Kommentoi Facebookissa