Koronavirus ruuhkautti myös käräjäoikeudet – yli 2000 keskeytettyä ja ratkaisematta olevaa rikosasiaa

Käräjäoikeuksiin saapui viime vuonna noin 57 000 rikosasiaa.

Käräjäoikeuksiin saapui viime vuonna noin 57 000 rikosasiaa. (Kuva Fotolia)

Koronaviruspandemia näkyi tuomioistuimissa myös pidentyneinä käsittelyaikoina.

TUOMIOISTUINLAITOS Vuonna 2020 koronaviruspandemia ruuhkautti tuomioistuinten asioiden käsittelyä erityisesti käräjäoikeuksissa. Myös käräjäoikeuksiin saapuneiden rikosasioiden määrä kasvoi. Vuoden alussa keskushallintotehtäviä varten perustettu Tuomioistuinvirasto aloitti toimintansa. Sen ensimmäinen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on nyt julkaistu.

Keväällä 2020 tuomioistuimet rajoittivat suulliset käsittelyt pääosin kiireellisiin asioihin ja suuri osa vireillä olevista asioista laitettiin koronatilanteen vuoksi keskeytykseen. Keskeytyksessä olleiden asioiden määrä oli suurimmillaan kesäkuun alussa, jolloin asioita oli keskeytettynä kaikissa tuomioistuimissa yhteensä noin 8 100 tapausta.

Käräjäoikeuksissa koronan vuoksi keskeytettyjä ja edelleen ratkaisematta olevia rikosasioita on nyt noin 2 100 ja siviiliasioita 400. Hovioikeuksissa on koronan vuoksi keskeytettynä noin 100 asiaa ja erityistuomioistuimissa noin 20 asiaa. Hallinto-oikeuksissa epidemian vuoksi keskeytettyjä ja edelleen ratkaisematta on noin 190 asiaa.

Juttuvinkki: Poliisi muistuttaa vanhempia – lapsikin on korvausvastuussa teostaan

Käräjäoikeuksiin saapui viime vuonna viisi prosenttia enemmän rikosasioita kuin edellisenä vuonna, noin 57 000 tapausta. Rikosasioita oli käräjäoikeuksissa vireillä vuoden lopussa noin 6 000 asiaa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Hallinto-oikeuksiin vuonna 2020 saapuneiden asioiden määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Koronaviruspandemia näkyy tuomioistuimissa myös pidentyneinä käsittelyaikoina vuonna 2020. Koronaviruspandemiasta riippumatta tuomioistuinten käsittelyajat ovat yleisesti ottaen pidentyneet lähes kaikissa tuomioistuimissa ja kaikissa asiaryhmissä. Tuomioistuinten henkilöstöresurssit eivät ole riittävät suhteessa tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määriin. Kysymys on tuomioistuinten perusrahoituksen riittämättömyydestä.

Tuomioistuinlaitoksen toiminnan kulut olivat vuonna 2020 noin 286,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kulut muodostuivat henkilöstökuluista sekä vuokrista ja palvelujen ostoista. Tuomioistuinlaitoksen henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli 3 431 henkilöä, josta 29 prosenttia oli määräaikaisia. Naisten osuus henkilöstöstä on noin 70 prosenttia.

Lue myös: Poliisi kantaa huolta lasten ja nuorten pahoinvoinnista – ”Monta huolestuttavaa tapahtumaa on saatu estettyä”

Kommentoi Facebookissa