Kovakuntoisimmat varusmiehet syövät enemmän kasviksia

Korkean itsesäätelykyvyn omaavat kokivat pystyvänsä syömään terveellisesti erilaisissa tilanteissa.

Korkean itsesäätelykyvyn omaavat kokivat pystyvänsä syömään terveellisesti erilaisissa tilanteissa. (Kuva Fotolia)

Korkea itsesäätelykyky on tutkimuksen mukaan yhteydessä varusmiesten fyysiseen kuntoon.

TERVEYS Helsingin yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan varusmiehet, joilla oli korkeampi kyky säädellä omaa psyykkistä tasapainoaan, olivat myös kovemmassa fyysisessä kunnossa. Tämä yhteys säilyi vaikka analyyseissä otettiin huomioon, että kyseiset henkilöt raportoivat liikkuvansa enemmän ja olivat hoikempia.

– On mahdollista, että korkeamman itsesäätelykyvyn omaavat ihmiset treenaavat kovempaa, sanoo Marja Kinnunen, joka väittelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa tammikuun lopussa.

Tutkimuksen mukaan parempi henkisen tasapainon hallinta on yhteydessä myös terveellisempiin ruokailutottumuksiin. Hyvän itsesäätelykyvyn omaavien varusmiesten korkeampi kasvisten syönti selittyikin sillä, että nämä varusmiehet eivät uskoneet kasvisten syönnin olevan hankalaa esimerkiksi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

– He kokivat pystyvänsä syömään terveellisesti arjen haasteista huolimatta erilaisissa tilanteissa, tykkäsivät kasvisten mausta ja uskoivat kasvisten syönnin olevan hyväksi terveydelleen. Varusmiehillä oli myös vahvemmat aikomukset syödä kasviksia ja he suunnittelivat syömistänsä enemmän, Kinnunen kertoo.

Ruokailutottumuksia selitti myös varusmiesten arviot siitä millainen on tyypillinen varusmies, joka tekee tietynlaisia terveellisiä tai epäterveellisiä valintoja.  Myös tässä mielikuvien vaikutukset olivat vahvempia kasvisten syöntiin.

Itsesäätelykyvyn on todettu olevan suhteellinen pysyvä ominaisuus ihmisellä, ja sillä näyttäisi olevan merkitystä.

– Tulokset antavat kuitenkin toivoa, sillä aiemmista tutkimuksista tiedämme, että pystyvyyttä ja odotuksia voidaan muokata ja suunnitelmallisuutta opettaa erilaisten käyttäytymisenmuutos-tekniikoiden avulla, Kinnunen toteaa.

Väitöskirjassa on analysoitu tietoja yhteensä 1824 varusmieheltä. Tutkimus toteutettiin THL:ssä ja on osa Varusmiesten ruokailutottumukset (VaRu) -hanketta. Aineisto kerättiin vuosina 2007–2009.

Kommentoi Facebookissa