Kunnanvaltuustojen puheenjohtajiksi ennätysmäärä naisia – puolet kaikista on keskustapuolueesta

Naisten osuus nousi edelliseen valtuustokauteen verrattuna 11 prosenttiyksikköä.

Naisten osuus nousi edelliseen valtuustokauteen verrattuna 11 prosenttiyksikköä. (Kuva Fotolia)

Naispuheenjohtajien osuus on saavuttanut valtuustoon valittujen naisvaltuutettujen osuuden.

KUNNANVALTUUSTOT Kuntien valtuustoihin on valittu naispuheenjohtajia ennätyksellisen paljon, käy ilmi Kuntaliiton selvityksestä, joka kattaa kaikki Manner-Suomen 295 kunnan ykköspuheenjohtajat. Kaikkiaan 39 prosenttia valtuustojen puheenjohtajista on naisia. Naisten osuus nousi edelliseen valtuustokauteen verrattuna 11 prosenttiyksikköä.

– Naisten osuus valtuustojen puheenjohtajista on noussut jatkuvasti vuodesta 1993 lähtien, jolloin se oli 16 prosenttia. Tämän vaalikauden alussa naispuheenjohtajien osuus on saavuttanut valtuustoon valittujen naisvaltuutettujen osuuden, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom sanoo.

Hallitusten puheenjohtajista naisia on 31 prosenttia. Edellisellä valtuustokaudella naisten osuus oli 26 prosenttia. Yhteensä 30 kunnassa sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajaksi on valittu nainen. Vastaavasti 121 kunnassa sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajuutta hoitaa mies.

– Tasa-arvolain kiintiösäännös ei vaikuta puheenjohtajien valintaan, joten kuntien puheenjohtajiston sukupuolijakauma vaihtelee kuntakohtaisesti paljon, Pekola-Sjöblom toteaa.

Kaikkien valtuustojen puheenjohtajista 48 prosenttia on keskustapuolueella. Keskustan hallussa olevat puheenjohtajuudet ovat hieman vähentyneet kahdesta edellisestä valtuustokaudesta. Hallituksen puheenjohtajan paikoista puolueella on 59 prosenttia. Osuus on kasvanut kahdesta edellisestä valtuustokaudesta.

SDP:llä valtuuston puheenjohtajien osuus on 22 prosenttia ja kokoomuksella 17 prosenttia. SDP:llä osuus on hieman kasvanut, mutta kokoomuksella on pysynyt suhteellisen samana vuonna 2009 alkaneesta valtuustokaudesta. Kokoomuksella hallituksen puheenjohtajapaikoista on 16 prosenttia ja SDP:llä 15 prosenttia. Molemmilla osuudet ovat vähentyneet vuodesta 2009.

Valtuustojen puheenjohtajista 23 hoitaa myös kansanedustajan tehtävää. Hallituksen puheenjohtajana on kansanedustaja neljässä kunnassa, jotka ovat Kauniainen, Nurmijärvi, Savonlinna ja Vantaa.

Valtuuston puheenjohtajat ovat keskimäärin 52-vuotiaita, samoin kuin hallitusten puheenjohtajat. Nuorin valtuuston puheenjohtaja on Järvenpäässä 22-vuotias ja vanhin 76-vuotias Pukkilassa.

Alle 30-vuotias valtuuston puheenjohtaja on kuudessa kunnassa: Asikkalassa, Järvenpäässä, Kajaanissa, Kuhmossa, Torniossa ja Urjalassa. Osuus on pysynyt saman suuruisena kolmena edellisenä valtuustokautena. Hallitusten puheenjohtajista alle 30-vuotiaita on neljä eli Iisalmessa, Iittissä, Inkoossa sekä Turussa.

Ikätiedot perustuvat ehdokasrekisteriin, johon on merkitty henkilön ikä vaalipäivänä 9.4.2017.

Kommentoi Facebookissa