Laiminlyönneistä viranomaiselle ilmoittanut työntekijä irtisanottiin – toimitusjohtajalle tuomio työsyrjinnästä

Oikeus katsoi, että päättämistilanteessa nauhoitettu keskustelu ja työnantajan käytös kyseisessä tilaisuudessa tukevat päätelmää. (Kuvituskuva Fotolia)

Perusteltu yhteydenotto valvovaan viranomaiseen ei saa johtaa työsuhteen kannalta kielteisiin seurauksiin.

TYÖSYRJINTÄ Turkulaisen isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työsyrjinnästä sakkorangaistukseen, kun tämä oli purkanut teknisen isännöitsijän työsuhteen ainakin osin sen vuoksi, että työntekijä oli ilmoittanut yhteistoiminta-asiamiehelle työpaikan yhteistoiminnan laiminlyönneistä uutta työajan seurantajärjestelmää käyttöön otettaessa.

Työnantaja tuomittiin myös maksamaan työntekijälle 800 euroa kärsimyskorvausta. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Tapahtumaan liittyvä siviiliriita-asia on ratkaistu erillisellä tuomiolla.

Työsuojelulakimies Aki Eriksson muistuttaa, että oikeuskäytännössä on vakiintunut tulkinta, jonka mukaan työntekijän perusteltu yhteydenotto valvovaan viranomaiseen ei saa johtaa työntekijän työsuhteen kannalta kielteisiin seurauksiin.

– On tärkeää, että työntekijät uskaltavat turvautua laillisiin oikeuksiinsa ilman pelkoa työnantajan vastatoimista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tekemällä ilmoituksen viranomaiselle ei koskaan voisi joutua irtisanomismenettelyn kohteeksi. Kaikissa tilanteissa on osapuolten oikeusturvan kannalta erittäin tärkeää noudattaa tarkasti lain säännöksiä työsuhteen päättämismenettelystä ja -perusteista.

Tapauksessa työntekijä oli esittänyt huolensa siitä, ettei uutta työajan seurantajärjestelmää ollut käsitelty työpaikalla yhteistoiminnassa. Tästä työntekijä oli huomauttanut työnantajaa toistuvasti ja päätynyt viimeinen tekemään laiminlyönneistä ilmoituksen yhteistoiminta-asiamiehelle.

Samoihin aikoihin työntekijä oli ollut viikon vuosilomalla. Toimitusjohtaja oli tullut vuosilomasta oman kertomansa mukaan tietoiseksi vasta kuukauden jälkeen ja katsonut poissaolon olleen luvaton. Tällä perusteella työnantaja oli käsitellyt työsuhdetta purkautuneena. Työntekijä katsoi, että tällainen itsenäinen vuosiloman sijoittelu oli ollut työpaikalla käytäntönä ja että hän oli ilmoittanut asiasta palkanlaskentaan, jolloin vuosilomapalkan maksu oli suoritettu oikein.

Oikeus katsoi, että työnantajalla ei ole ollut oikeutta käsitellä työsuhdetta purkautuneena ja että ilmoitus yhteistoiminta-asiamiehelle on siinä määrin ajallisesti yhteydessä työsuhteen päättymiseen, että sillä on täytynyt olla vaikutusta työnantajan menettelyyn. Lisäksi oikeus katsoi, että päättämistilanteessa nauhoitettu keskustelu ja työnantajan käytös kyseisessä tilaisuudessa tukevat päätelmää.

Oikeus myös katsoi, ettei kysymys ollut syyttäjän esittämällä tavalla ikäsyrjinnästä, vaikka työntekijältä olikin useaan otteeseen kyselty tämän eläköitymissuunnitelmia. Oikeus katsoi, että sinänsä painostava eläköitymissuunnitelmien kysely voi osoittaa työntekijän iän vaikutusta työnantajan toimiin, mutta tässä tapauksessa työnantajan henkilöstörakenne ja muut seikat eivät tukeneet syyttäjän ikäsyrjintäväitettä.

Lue myös: Mediatalon johdolle jättisakko työturvallisuusrikoksesta – työntekijän käsi murtui ja sormesta irtosi pala

Kommentoi Facebookissa