”Neuvolat on pidettävä kunnissa”

Lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen kokonaisuudessa palveluiden kehittämistä olisi jatkettava kuntapohjaisena. (Kuva Fotolia)

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ei halua sote-uudistuksen sotkevan yhteistyötä.

PERHE Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan lastenneuvoloiden tulisi olla osana kuntien toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksessa.

– Neuvolat on viisainta pitää osana kuntien tehtäviä. Tällöin neuvolat tulevat myös tiiviimpään vuorovaikutukseen varhaiskasvatuksen palveluiden kanssa. Neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen työ on välttämätöntä. Yhteistyö ei enää riitä, on päästävä yhteiseen työhön.

Kurttilan mukaan osassa kuntia tavoitteessa on edistyttykin viime vuosina. Hyvä kehitys ei saa nyt pysähtyä, varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden sekä perusopetuksen ja oppilashuollon suhteet ovat hyvin verrannolliset. Lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen kokonaisuudessa näiden palveluiden kehittämistä on jatkettava lähtökohtaisesti kuntapohjaisena.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa lausunnossaan hallituksen esityksestä maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi toimintakulttuurin muutostarvetta.

– Lapsilähtöisen toimintakulttuurin rakentaminen on mahdollista ja tärkeää. Maakuntien tulee ottaa osaksi toimintaansa lapsivaikutusten arviointi. Maakuntien budjettirakenteessa lapsiin käytettävät määrärahat täytyy pystyä hahmottamaan helposti ja läpinäkyvästi. Tässä kunnat eivät ole vielä onnistuneet riittävästi, vaatii Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu esittää, että kaikkiin maakuntiin perustetaan lapsiasiamiehen tehtävä lapsistrategista työtä varten. Lapsiasiamiehet kehittäisivät lapsivaikutusten arviointia ja lasten kuulemisen menettelyitä. Näin varmistettaisiin laaja ja asianmukainen lapsitiedon käyttö.

– Maakunnissa on paneuduttava monipuoliseen lasten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. On välttämätöntä, että erilaiset osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ovat kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla. Myös esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien lasten, maahanmuuttajalasten, pienten lasten ja vammaisten lasten, korostaa Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Mikä on Lapsiasiavaltuutettu?

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla. Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita. Lapsiasiavaltuutettu tekee tarvittaessa viranomaiskanteluja havaitsemistaan ongelmista.

Kommentoi Facebookissa