Lastensuojelulaitoksen on keskeytettävä toimintansa useiden vakavien puutteiden johdosta – lasten turvallisuus on vaarantunut

Aluehallintoviraston havaintojen mukaan laitoksen kasvatuskäytännöt ovat olleet epäasianmukaisia.

Aluehallintoviraston havaintojen mukaan laitoksen kasvatuskäytännöt ovat olleet epäasianmukaisia. (Kuvituskuva Fotolia)

Aluehallintovirasto on havainnut Loikalan kartanon toiminnassa laiminlyöntejä ja epäasianmukaisuutta.

LASTENSUOJELU Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pro Manors Oy:n keskeyttämään Iitin kunnassa sijaitsevan Loikalan kartanon toiminnan. Aluehallintovirasto on havainnut laitoksen toiminnassa useita vakavia puutteita.

Aluehallintovirasto sai toukokuussa 2019 eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä pyynnön tarkistaa Loikalan kartanon luvanmukaisuus sekä toimintakäytäntöjä. Pyyntö oli seurausta tarkastuksesta, jonka oikeusasiamiehen kanslia teki laitokseen lokakuussa 2018. Käynnin aikana lapset olivat kertoneet muun muassa tapauksista, joissa laitokseen saavuttuaan heidän piti riisuutua alasti ja laitettiin eristyksiin. Laitokseen sijoitetut olivat 14–17-vuotiaita.

Apulaisoikeusasiamies piti laaditussa raportissa laitoksen käytäntöjä lakiin perustumattomina, mielivaltaisina ja lapsia alistavina. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin teki Loikalan kartanoon kohdistuva tutkintapyynnön poliisille viime kesänä.

Aluehallintovirasto teki 13.6.2019 laitokseen yllätyskäynnin. Saatujen tietojen ja valvontahavaintojen mukaan laitoksen kasvatuskäytännöt ovat olleet epäasianmukaisia, rajoitustoimenpiteiden käyttö ja niitä koskevat kirjaukset eivät ole lastensuojelulain mukaisia, laitoksessa ei ole riittävästi alan ammatillista henkilökuntaa eikä henkilökunnan koulutustaso ole riittävä.

Toiminta ei ole kaikilta osin luvanmukaista eikä se täytä sijaishuollon järjestämiseltä vaadittavia toimintaedellytyksiä.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan palvelujen tuottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja myönnetyn luvan mukaisesta menettelystä. Laitoksen johto ja henkilökunta ovat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia sijaishuoltoa tarvitsevien lasten kasvattamisen ja hoitamisen lastensuojelulain ja lasten oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Aluehallintovirasto ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat aiemmissa päätöksissään antaneet palvelujen tuottajalle ohjausta havaittujen epäkohtien korjaamisesta, mutta tosiasiallisesti niitä on lähdetty muuttamaan vasta menneenä keväänä.

Selvityksensä perusteella Etelä-Suomen aluehallintovirasto on todennut, etteivät palvelujen tuottajan korjaavat toimenpiteet anna varmuutta siitä, että lapsille ja nuorille pystytään turvaamaan asianmukainen kasvatus ja hoito. Toimintaedellytysten ja toimintatapojen muutos sekä asiakasturvallisuuden toteuttaminen edellyttävät niin suuria toimenpiteitä, ettei niiden toteuttaminen ole mahdollista ilman toiminnan keskeyttämistä.

Lapsille ja nuorille pystytään järjestämään korvaavat sijaishuoltopaikat.

Lue myös: Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi – myös lasten kiireelliset sijoitukset lisääntyivät

Kommentoi Facebookissa