Lukutaito ehkäisee eriarvoistumista – ja yhdeksän muuta faktaa lukemisesta

Suomessa ilmestyy vuosittain satoja tasokkaita lasten- ja nuortenkirjoja, joiden esiin nostaminen voi edesauttaa nuorten lukemista.

Suomessa ilmestyy vuosittain satoja laadukkaita lasten- ja nuortenkirjoja, joiden esiin nostaminen voi edesauttaa nuorten lukemista. (Kuva Fotolia)

Lukukeskus julkaisee vuosittain 10 faktaa lukemisesta -tietopaketin suomalaisten lukutaidosta.

LUKUTAITO Kuva Suomen lukemisesta on kaksijakoinen – olemme lukutaidon ykkösmaa, mutta taso heikkenee. Haasteita on erityisesti koulutuksen tasa-arvon turvaamisessa: kotitaustan ja alueellisten erojen vaikutus oppimistuloksiin on kasvussa, heikkojen lukijoiden määrä maahanmuuttajissa on verrattain suuri ja ero tyttöjen ja poikien osaamisessa on edelleen merkittävä.

Suomessa on enemmän koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle pudonneita nuoria kuin muissa Pohjoismaissa. Lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä. Kodin rooli on merkittävä lukutaidon kehittymisessä – heikko lukutaito periytyy. Laadukkaalla peruskoululla ja kattavalla kirjastoverkolla voidaan tasoittaa kotitaustasta syntyviä eroja.

– Kokoamamme faktat osoittavat, että lukutaito ehkäisee eriarvoistumista ja antaa pohjan koulu- ja työelämässä menestymiselle. Ilman riittävää lukutaitoa ei pärjää digitaalisessa kulttuurissamme. Keskeistä olisi tunnistaa lasten ja nuorten lukemiseen liittyvät tarpeet ja toiveet. Tätä varten Suomessa tarvitaan omaa lukutapoja selvittävää tutkimusta, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís sanoo.

Erityisesti uusien formaattien, kuten sähkökirjojen vaikutusta lukutaitoon tulisi selvittää. Uudet lukemisen muodot voivat olla avainasemassa innostamassa esimerkiksi poikia lukemaan. Myös sopivien tekstien löytäminen on tärkeää. Suomessa ilmestyy vuosittain satoja tasokkaita lasten- ja nuortenkirjoja, joiden esiin nostaminen voi edesauttaa nuorten lukemista.

10 faktaa -selvitys kokoaa yhteen kotimaisia ja kansainvälisiä lukutaitotutkimuksia, oppimistuloksia muun muassa PISA– ja PIRLS-tutkimuksista ja ja luo katsauksen eri keinoihin, millä tukea lukemista. Julkaisu antaa suuntaviivoja, miten lukutaitotyötä tulisi jatkossa kehittää. Selvityksen on koonnut Lukukeskus yhdessä tutkija Virpi Tarvaisen kanssa.

Nyt 40-vuotisjuhlavuottaan viettävä Lukuviikko on Lukukeskuksen järjestämä, lukuharrastusta ja lukemista edistävä valtakunnallinen tapahtuma, johon osallistuu vuosittain yli 100 000 suomalaista. Tällä viikolla vietetään myös Kirjan ja ruusun päivää, josta voit lukea tästä.

  • Tänä vuonna Lukuviikko haastaa kaikki paljastamaan omat suosikkikirjansa ja vinkkaamaan lempikirjansa eteenpäin. Lisätietoja: lukuviikko.fi

10 faktaa lukemisesta

1 Lukutaidon merkitys kasvaa, mutta taso heikkenee

2 Suomella on edellytykset pysyä lukutaidon ykkösmaana

3 Kodin asenne lukemiseen on merkittävä jo ennen kouluikää

4 Jääkö poikien osaaminen tunnistamatta?

5 Oman äidinkielen hallinta antaa pohjan maahanmuuttajien lukutaidolle

6 Peruskoulu ja kirjasto ehkäisevät lukutaidon eriarvoistumista

7 Lukutaito ehkäisee syrjäytymistä

8 Lukeminen edistää terveyttä ja hyvinvointia

9 Painettu kirja ei kuole – uudet tekstimuodot täydentävät toisiaan

10 Kirjailijavierailut ja lukukampanjat lisäävät lukuintoa

Kommentoi Facebookissa