Luottotietolakiin muutoksia – maksetut maksuhäiriömerkinnät alkavat poistua tänä vuonna

Lakimuutoksen toivotaan kannustavan velallista hoitamaan asiansa kuntoon eli maksamaan velkansa, vaikka niistä olisi jo syntynyt maksuhäiriömerkintä. (Kuvituskuva Fotolia)

Yli 10 000 henkilöä on hoitanut velkansa ja maksuhäiriömerkintä tullaan poistamaan, kun lakimuutos astuu voimaan.

TALOUS Maksuhäiriömerkintöjen rekisteröintiä säätelevä luottotietolaki on muuttumassa. Eduskunta hyväksyi lakiin suunnitellut muutokset 6.4.2022. Lakimuutoksen voimaanastumispäivä selviää kuitenkin vasta, kun tasavallan presidentti vahvistaa lain.

Velallisen – henkilö tai yritys – kannalta merkityksellisin muutos on se, että maksuhäiriömerkinnät alkavat jatkossa poistua luottotietorekisteristä kuukauden kuluttua siitä, kun tieto velan maksamisesta on rekisteröity. Tämän toivotaan kannustavan velallista hoitamaan asiansa kuntoon eli maksamaan velkansa, vaikka niistä olisi jo syntynyt maksuhäiriömerkintä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan muutokset astuisivat voimaan kahdessa vaiheessa 1.6. ja 1.12.2022. Suomen Asiakastiedon saamien tietojen mukaan maksuhäiriömerkintöjen poistoa koskevat pykälät astuisivat voimaan 1.12.2022. Silloin luottotietorekisteristä poistetaan sellaiset maksuhäiriömerkinnät, joiden yhteydessä on maksusta kertova lisämerkintä eli niin sanottu ref-merkintä.

Tieto maksuhäiriömerkinnän perusteena olevan saatavan maksamisesta tulisi ensisijaisesti tulla luottotietorekisteriin velkojalta, johon velallisen kannattaa heti olla yhteydessä, kun haluaa keskustella velan maksamisesta. Jos tämä ei ole mahdollista, velallisen kannattaa itse olla asiassaan aktiivinen. Tiedon rekisteröiminen edellyttää riittävää todistetta maksun suorituksesta.

Maksutodisteessa tulisi olla vähintään seuraavat tiedot:

  • Maksukuitti, josta käy ilmi velkojan ja velallisen nimet, viitenumero (mielellään maksuhäiriössä oleva asianumero, diaarinumero tai maksuhäiriön rekisteröimispäivä)
  • Maksettu summa
  • Maksusuorituksen päivämäärä

Suomen Asiakastieto Oy:n henkilöluottotietorekisterissä oli huhtikuun alussa 388 600 maksuhäiriöistä henkilöä. Heistä 10 800 henkilöllä on kaikkien maksuhäiriömerkintöjen yhteydessä maksusta kertova lisämerkintä. He ovat hoitaneet velkansa ja heidän maksuhäiriömerkintänsä tullaan poistamaan, kun asiaa koskeva lakimuutos astuu voimaan. Lisäksi osan merkinnöistään saa pois noin 13 400 henkilöä.

Todisteen maksusta voit toimittaa yritysten merkintöjen osalta: maksutapa@asiakastieto.fi tai kuluttajien merkintöjen osalta: kuluttajaneuvonta@asiakastieto.fi. Merkinnän poistumiseen johtava 30 päivän aika alkaa, kun maksutieto on rekisteröity Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin.

Lue myös: Suomalaiset naiset hoitavat talouttaan miehiä paremmin – miehet ovat ottaneet isompia velkoja nimiinsä

Kommentoi Facebookissa