Suomalaiset naiset hoitavat talouttaan miehiä paremmin – miehet ovat ottaneet isompia velkoja nimiinsä

Samaan aikaan kun koronapandemia on laskenut naisten maksukykyä hieman miehiä enemmän, hoitavat naiset laskunsa miehiä tunnollisemmin.

Samaan aikaan kun koronapandemia on laskenut naisten maksukykyä hieman miehiä enemmän, hoitavat naiset laskunsa miehiä tunnollisemmin. (Kuva intrum)

Lapissa ja Kainuussa sekä naiset että miehet ylivelkaantuvat muuta maata nopeammin.

TALOUS Intrumin tuore naisten taloudellista tilaa käsittelevä analyysi paljastaa, että vaikka koronapandemian keskellä naiset ovat kärsineet miehiä enemmän, ovat he siitä huolimatta hoitaneet miehiä paremmin talouttaan.

Naisten rahankäytön huolellisuus näkyy kaikissa ikäryhmissä ja maakunnissa. Nopeammin ylivelkaantuvia maakuntia, kuten Kymenlaaksoa, Lappia ja Kainuuta, yhdistää maksuhäiriöiden lisäksi negatiivinen muuttoliikenne ja naisten vähäinen osuus väestöstä.

Naisten rahankäytön huolellisuus näkyy velkamäärissä. Samaan aikaan kun koronapandemia on laskenut naisten maksukykyä hieman miehiä enemmän, hoitavat naiset laskunsa miehiä tunnollisemmin.

Vuonna 2020 rekisteröidyissä perintätapauksissa naisten osuus oli 43 prosenttia, miesten 57 prosenttia. Naisilla on myös vähemmän velkaa perinnässä. Lisäksi yksittäisen velan suuruus on naisilla miehiä pienempi ja naiset maksavat velkansa suhteellisesti miehiä paremmin.

Suurimmat erot sukupuolten välillä ovat ikäihmisissä, joissa miesten osuus perintätapauksista on 60 prosenttia ja naisten 40 prosenttia. Nuorilla aikuisilla perintätapausten määrät ovat puolestaan vähentyneet eniten.

Yksittäisen velan suuruus on naisilla miehiä pienempi ja naiset maksavat velkansa suhteellisesti miehiä paremmin.
Yksittäisen velan suuruus on naisilla miehiä pienempi ja naiset maksavat velkansa suhteellisesti miehiä paremmin. (Kuva Fotolia)

– Koronapandemia on osunut erityisesti matkailu- ja palvelualoille ja näillä aloilla myös työskentelee runsaasti naisia. Heikentyneestä maksukyvystään huolimatta naiset näyttävät tulosten perusteella huolehtivan raha-asioistaan keskimäärin miehiä paremmin, toteaa Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala tuloksista.

Tuloksia naisten ja miesten sekä eri ikäryhmien välillä voi selittää osin myös se, että perinteisesti miehet ovat ottaneet isompia velkoja nimiinsä kuten esimerkiksi autolainoja ja niihin liittyviä vakuutuksia.

– Nuorten laskeneita perintätapausten määriä selittää se, että nuorille ei ole ehtinyt kertyä paljoa velkaa ja heidän kulutuksensa myös joustaa enemmän kuin vanhempien ikäluokkien, Iskala arvioi.

Juttuvinkki: Selviätkö jokapäiväisistä laskuistasi? – Joka neljäs suomalainen tarvitsee lainaa

Taloudellinen toimeliaisuus on koronapandemian vuoksi laskenut niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa ja kuluttajien taloudellista tilannetta helpottaakseen osa velkojista on myöntänyt velallisille tavanomaista pidempiä maksuaikoja. Molemmat ovat vaikuttaneet perintätapausten määrän vähenemiseen Suomessa.

Tuloksia tarkastellessa esiin nousee kuitenkin muutama maakunta, joiden tilanteet poikkeavat muusta Suomesta. Lapissa ja Kainuussa perintätapausten määrät ovat nousseet sekä miehillä ja naisilla, Kymenlaaksossa määrät ovat nousseet vain miehillä. Näillä alueilla taloudellisen tilanteen muutos on ollut muuta Suomea voimakkaampi.

– Naistenpäivän kunniaksi vertailimme naisten ja miesten maksukykyä kyseisissä maakunnissa. Näitä maakuntia yhdistää maksuvaikeuksien lisääntymisen lisäksi negatiivinen muuttoliikenne ja huomattavasti miehiä pienempi naisten osuus, Iskala tiivistää.

Intrumin naisten taloudellisen tilan kehitystä kuvaava analyysi pohjautuu yhtiön omaan dataan yli 0,5 miljoonasta suomalaisesta kuluttajasta. Data on koostettu aikavälillä 1.3.2020–1.2.2021 ja verrattu edellisen saman aikavälin tuloksiin. Sukupuoli-, ikäryhmä- ja maakuntakohtaiset jakaumat on laskettu suhteellisena osuutena ajanjakson kaikista perintätapauksista.

Lue myös: Taloushuolet heijastuvat perheen hyvinvointiin – vanhempien yksinäisyydestä aina lasten läksyjen lukemiseen

Kommentoi Facebookissa