Markkinaoikeus tuomitsi bussiyhtiöt maksamaan 100 000 euroa kukin – syynä kilpailun rajoittaminen

Nyt maksumiehiksi joutuneiden tahojen toimet olivat saattaneet vaikeuttaa uusien yrittäjien pääsyä markkinoille, mutta ne eivät olleet pystyneet sitä estämään.

Nyt maksumiehiksi tuomittujen tahojen toimet olivat saattaneet vaikeuttaa uusien yrittäjien pääsyä markkinoille, mutta ne eivät olleet pystyneet sitä estämään. (Kuva Fotolia)

Maksajiksi joutui yhdeksän linja-autoyhtiötä tai yhteenliittymää, Linja-autoliitto sekä Matkahuolto.

TALOUS Markkinaoikeus tuomitsi useita linja-autoyhtiöitä, Linja-autoliiton ja Matkahuollon kunkin maksamaan seuraamusmaksuna 100.000 euroa kielletystä kilpailun rajoittamisesta. Markkinaoikeus hylkäsi osan Kilpailu- ja kuluttajaviraston vaatimuksista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaati yhteensä yli 30 miljoonan euron suuruisia seuraamusmaksuja, koska yhtiöt ja Linja-autoliitto olivat vuodesta 2008 lähtien rikkoneet kilpailulakia ja sitä edeltänyttä kilpailunrajoituslakia harjoittamalla kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä linja-autoliikenteen markkinoilla.

Uusi joukkoliikennelaki tuli voimaan 3.12.2009. Lailla on pyritty EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti avaamaan liikennemarkkinat kilpailulle. Joukkoliikennelaissa säädetyn siirtymäajan 2009–2019 aikana linja-autoliikenne avataan kilpailulle.

Markkinaoikeus katsoi 330-sivuisessa ratkaisussaan tänään, että yhtiöt ja Linja-autoliitto eivät olleet edunvalvontatoimiensa ja niihin liittyneiden keskustelujen ja neuvottelujen yhteydessä syyllistyneet kiellettyyn kilpailun rajoittamiseen.

Myöskään toimia, joissa keskusteluin, lausunnoin tai valituksin oli vastustettu reittiliikennelupien myöntämistä, ei pidetty kiellettynä kilpailun rajoittamisena. Markkinaoikeus katsoi, että Matkahuollon palvelusopimusuudistus ei ollut kilpailua rajoittava ja hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen näiltä osin.

Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, että yhtiöt ja Linja-autoliitto olivat sulkemalla uudet reittiliikennevuorot Matkahuollon matkapalvelujen kuten informaatio- ja lipunmyyntipalvelujen ulkopuolelle ja jättämällä myöntämättä näille rahdinkuljetusoikeuksia, pyrkineet rajoittamaan kilpailua. Näihin toimiin oli ryhdytty linja-autoalaa koskeneen lainsäädäntöuudistuksen murroksessa siirtymäkauden aikana.

Toimet olivat saattaneet vaikeuttaa uusien yrittäjien pääsyä markkinoille, mutta ne eivät olleet pystyneet sitä estämään. Toimet olivat pikemminkin murrosvaiheessa tehty äkkipikainen reaktio uuteen tilanteeseen. Matkapalvelujen osalta toimet kestivät joulukuusta 2010 syyskuuhun 2012 ja rahtipalvelujen osalta joulukuusta 2010 joulukuuhun 2015.

Markkinaoikeus tuomitsi yhdeksän bussiyhtiötä tai niiden yhteenliittymää – muun muassa J. Vainion Liikenne, Koiviston Auto, Länsilinjat, Pohjolan Liikenne, Pohjolan Matka, Savonlinja ja Väinö Paunu – Linja-autoliiton ja Matkahuollon kunkin maksamaan seuraamusmaksuna 100 000 euroa eli yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Kommentoi Facebookissa