Mauri Pekkarinen vastaa Lex Malmi -kansalaisaloitteen käsittelyasiaan

Varapuhemies Mauri Pekkarisen päätös estää Lex Malmi -kansalaisaloitteesta äänestäminen eduskunnassa on herättänyt keskustelua.

Varapuhemies Mauri Pekkarisen päätös estää Lex Malmi -kansalaisaloitteesta äänestäminen eduskunnassa on herättänyt keskustelua. (Kuva AOP)

Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies esittää vastineensa Päivän Lehden artikkeliin.

VASTINE Viitaten lehdessänne julkaistuun uutiseen ”Nyt oli tyly temppu Mauri Pekkariselta – Lex Malmin kansalaisaloitteen 56 000 allekirjoittajan yli käveltiin” esitän vastineena seuraavaa:

Kansalaisaloitteeseen liittyvässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 41/2017 vp) todetaan seuraavaa (s. 5):

”Osa edellä todetuista ongelmista merkitsee sitä, että ehdotus ei täytä perustuslain 2 §:n 3 momentin vaatimusta, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kun rajoitusten piiristä ei ole suljettu pois yksityisiä henkilöitä, on ehdotus tältä osin valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen myös perusoikeuksien näkökulmasta.”

Samoin perustuslakivaliokunta toteaa, että lakiehdotus on siinä määrin keskeneräinen, että se tulisi valmistella kokonaisuudessaan uudelleen, koska se on ristiriidassa perustuslain 2 §:n 3 momentin oikeusvaltioperiaatteen ja sitä kautta mahdollisesti myös perusoikeussäännösten kanssa.

Lausunnon ponnessa perustuslakivaliokunta toteaa, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomiot otetaan asianmukaisesti huomioon.

Ponsi tarkoittaa käytännössä sitä, ettei aloitteen mukainen lakiehdotus ollut sellaisenaan perustuslakiin liittyvien puutteidensa vuoksi hyväksyttävissä ja saatettavissa voimaan. Olisin toiminut puhemiehenä vastoin perustuslakia, jos olisin esitellyt asian äänestettäväksi.

Mauri Pekkarinen

Eduskunnan I varapuhemies, kansanedustaja

Kommentoi Facebookissa