Miljardikustannukset vaativa henkilötunnusten muutos hyllylle – ”Nykyisessä taloustilanteessa ei perusteltua”

Uudistus aiheuttaisi kustannuksia kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on käytössään henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä ja asiakasjärjestelmiä.

Uudistus aiheuttaisi kustannuksia kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on käytössään henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä ja asiakasjärjestelmiä. (Kuva Fotolia)

Valtiovarainministeriö jatkaa henkilötunnusten kehittämistyötä lausuntopalautteen pohjalta.

HENKILÖTUNNUS Henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraporttia koskevien lausuntojen yhteenveto on valmistunut. Valtiovarainministeriö sai loppuraportista 132 lausuntoa.

Työryhmä esitti viime keväänä jättämässään loppuraportissa, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Työryhmä ehdotti myös, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä laajempi henkilöryhmä.

Saatujen lausuntojen ja valtiovarainministeriössä virkamiestyönä tehdyn jatkotyön perusteella työryhmän ehdotusta sellaisenaan ei voida pitää toteuttamiskelpoisena. Lausuntopalautteen pohjalta valtiovarainministeriö jatkaa työtä valmistellen kohdennetumpia ja rajatumpia muutoksia, joissa henkilötunnuksen nykyinen muoto säilytettäisiin.

– Henkilötunnuksen uudistamista käsitelleen työryhmän esitys oli kunnianhimoinen. Työryhmällä oli myös ehdotuksilleen vahvat perustelut. Ehdotettu henkilötunnuksen muodon muuttamiseen tähtäävä laaja kokonaisuudistus olisi kuitenkin aiheuttanut huomattavia kustannuksia. Ainakaan nykyisessä taloustilanteessa tällaiseen ryhtyminen ei ole perusteltua, toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Juttuvinkki: Uudessa henkilötunnuksessa ei enää kävisi ilmi syntymäaika tai sukupuoli – kustannukset miljardiluokkaa

Henkilötunnuksen muuttamisen kustannusten arvioitiin nousevan jopa miljardiluokkaan. Muutosta vastustamaan on tehty myös kansalaisaloite, joka on saavuttanut yli 60 000 allekirjoitusta eli se oli etenemässä eduskuntaan.

Valtiovarainministeriö toteaa, että henkilötunnusjärjestelmän kiireellisin uudistuspaine syntyy tunnusten riittävyyden varmistamisesta. Tähän suunnitellaan vastattavaksi lisäämällä tunnukseen uusia välimerkkejä, mikä lisää käytettävissä olevien tunnusten määrää.

Suomeen esimerkiksi työn vuoksi muuttavien asiointia helpotetaan laajentamalla henkilötunnuksen myöntämistä niin, että henkilötunnus korvaisi eri viranomaisten asiointia varten myöntämät niin sanotut keinotunnukset. Väestötietojärjestelmään lisätään uusi tunnistetieto, josta käy ilmi minkä viranomaisen aloitteesta tunnus on myönnetty ja miten henkilö on tunnistettu.

Henkilötunnus itsessään ei tuota yksilölle mitään oikeuksia, vaan se on henkilön yksilöinnin väline. Tunnuksen myöntämisen laajentamisella ei siis tuoteta kenellekään uusia oikeuksia.

Hallitusohjelmaan kirjattu henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen toteutetaan ryhtymällä viimeistään vuoden 2027 alusta lukien myöntämään henkilötunnukset numerojärjestyksessä sukupuoleen katsomatta itse tunnuksen muotoa kuitenkaan muuttamatta.

Lue myös: Kansalaisaloite EU:n elvytyspaketista sai 5 päivässä yli 50 000 allekirjoitusta – vaatimuksena kansanäänestys

Kommentoi Facebookissa