Munuaisen luovuttaja joutuu maksamaan epäitsekkäästä teostaan – yhteiskunta säästää 40 000 euroa vuodessa

Uutta munuaista odottaa tällä hetkellä Suomessa noin 470 ihmistä.

Uutta munuaista odottaa tällä hetkellä Suomessa noin 470 ihmistä. (Kuva Fotolia)

Munuaisen luovuttaja voi olla nykyään myös hyvä ystävä tai jopa anonyymi luovuttaja.

TERVEYS Täysi-ikäinen henkilö voi nykyään luovuttaa toisen munuaisensa läheiselleen tai jopa tuntemattomalle ihmiselle. Epäitsekkäästä teosta koituu luovuttajalle kuitenkin kustannuksia. Munuais- ja maksaliitto ja kansanedustaja Mia Laiho vaativat sairausvakuutuslakiin muutosta, jotta kustannukset eivät olisi esteenä munuaisen luovutukselle.

Uutta munuaista odottaa tällä hetkellä Suomessa noin 470 ihmistä. Viime vuonna munuaisensiirtoja tehtiin 293, mutta aikaisempina vuosina siirtoja on ollut keskimäärin 240 vuodessa. Siirrettävistä munuaisista on jatkuva pula. Suurin osa siirrettävistä munuaisista saadaan aivokuolleilta luovuttajilta. Elävältä luovuttajalta tehtyjä munuaisensiirtoja oli viime vuonna 25.

Luovuttajille aiheutuvia kustannuksia ovat tutkimuksiin ja seurantakäynneille tehtyjen matkojen omavastuut, mahdolliset pysäköintimaksut sekä sairauslomasta mahdollisesti aiheutuva ansionmenetys. Luovuttaja saa sairauspäivärahan suuruista Kelan luovutuspäivärahaa, mikäli työnantaja ei maksa hänelle palkkaa poissaolon ajalta.

Munuais- ja maksaliiton vuonna 2018 tekemän kyselyn perusteella noin kolmasosalle luovuttajista oli aiheutunut ansionmenetystä. Ansionmenetys on ollut keskimäärin 1 500 euroa. Pohjoismaista Ruotsi ja Norja korvaavat elävälle luovuttajalle tutkimusten aikana ja leikkauksen yhteydessä aiheutuvat kulut, kuten matkat ja ansionmenetyksen.

– Sairausvakuutuslaki vaatii päivittämistä, koska laki ei tunne tilannetta, jossa luovuttaja on anonyymi henkilö. Anonyymillä luovuttajalla ei ole mahdollisuutta hakea korvausta matkoista, vaan hänen tulee maksaa kaikki kustannukset itse, sanoo kansanedustaja Mia Laiho.

Laiho on tehnyt hallitukselle toimenpidealoitteen elimenluovuttajien yhdenvertaisesta kohtelusta.

– On epäoikeudenmukaista, että merkittävästä epäitsekkäästä teosta, josta on suuri hyöty sekä elintä tarvitsevalle että yhteiskunnalle, on luovuttajalle taloudellisia seurauksia. Yhteiskunnalle kustannusten korvaamisen vaikutukset olisivat pienet, mutta munuaisensa luovuttavalle henkilölle korvauksilla on suuri merkitys, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Suomalaistutkimusten mukaan toimiva munuaissiirre säästää jo ensimmäisen vuoden kuluttua leikkauksesta yhteiskunnan varoja noin 40 000 euroa vuotta kohden verrattuna dialyysihoitoon. Koska nykyään munuaissiirteet toimivat keskimäärin noin 20 vuoden ajan, säästää yksi onnistunut munuaissiirto rahaa terveydenhuollolta satojatuhansia euroja.

Munuaisensiirtoon elävältä luovuttajalta liittyy useita etuja aivokuolleelta luovuttajalta tehtyyn siirtoon verrattuna. Munuaisensiirtoa tarvitseva saa tutkitusti terveen munuaisen ja leikkaus voidaan tehdä ennalta suunniteltuna ajankohta. Munuaisen luovutus on turvallinen toimenpide huolellisesti tutkituille luovuttajille.

Lue myös: Elinsiirtoa tarvitsevilla lapsilla on usein synnynnäinen vika – ”Jokainen sairastunut lapsi on sankari”

Kommentoi Facebookissa