Myös Jean Sibelius harjoitti spiritismiä Minna Canthin salongissa

Jean Sibelius on kertonut Mnna Canthin luona pidetyistä pöytätansseista, spiritistisistä istunnoista.

Jean Sibelius oli yksi Minnan salongissa viihtyneistä nuorista kulttuurivaikuttajista. (Kuva Museovirasto)

Suomalaisten merkkihenkilöiden pöytätanssi Kuopiossa oli spiritistinen istunto.

HISTORIA Keväällä 1853 pöydät tanssivat Suomessa. Outo ilmiö kiinnosti, epäileviä ääniäkin kuultiin. Pöytien liikkumisen ajateltiin johtuvan sähköstä.

Alkusysäyksen spiritualistiselle liikkeelle antoivat Yhdysvalloissa vuonna 1848 Foxin sisarukset, joiden uskottiin kommunikoivan kuolleen miehen kanssa.

Kuopiossa Kuninkaankadun ja Minna Canthin kadun kulmassa sijaitsee vielä nykyisinkin kirjailija ja yhteiskuntavaikuttaja Minna Canthin kotitalo. Kanttilasta ja erityisesti talon olohuoneesta sekä Canthin työhuoneesta tuli aikansa kirjallinen ja aatteellinen keskus, Minnan salonki.

Minna Canthin salongin pöytätanssissa eli spiritistisessä istunnossa vierailivat nuoret suomenmieliset kulttuurivaikuttajat, kuten muun muassa kirjailija Juhani Aho, taiteilija Akseli Gallen-Kallela ja säveltäjä Jean Sibelius. Spiritismi ja teosofia olivat aikansa uusia ja vaihtoehtoisia uskontoja.

Minna Canthin (oik.) salongissa pelattiin pöydän ääressä myös skruuvia.
Minna Canthin (oik.) salongissa pelattiin pöydän ääressä myös skruuvia. (Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo)

Keväällä 1893 spiritismi oli noussut Kuopiossa muotiin, ja kesällä Minna Canth kirjoitti Elli-tyttärelleen:

”Ja taas valvottiin yli yhden, josta oli seuraus että eilen jälleen olin schach matt. Gallén on innokas spiritisti ja pidimme taaskin tuommoisen sceancin.”

Minna Canth kirjoitti vuonna 1894 myös komedian nimeltään Spiritistinen istunto. Myös Sibelius on kuvaillut myöhäisillan istuntoa, johon monet ottivat osaa enemmän tai vähemmän tosissaan, mutta Sibelius omien sanojensa mukaan epäilevänä.

Suomen Spiritualistinen Seura perustettiin kuitenkin vasta 50 vuotta myöhemmin kirjailija Helmi Krohnin aloitteesta. Helmi Krohn oli innostunut asiasta kuullessaan vuonna 1928 Lontoossa Sir Artur Conan Doylen – Sherlock Holmesin luojan – puhuvan spiritismistä.

Krohnin käännöskirjat sekä hänen meedion ominaisuudessa kirjoittamansa kirjat ovat toimineet suomalaisen spiritualismin kivijalkana.

Teologian maisteri Tea Holmin väitöskirja Spiritualismin muotoutuminen Suomessa: Aatehistoriallinen tutkimus tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina 25. marraskuuta. Väitöskirja on tutkimus tunnustuksellisen suomalaisen spiritismin muotoutumisesta 1800-luvulta nykypäivään.

– Suomalaisen spiritualismin juuret ovat angloamerikkalaisessa spiritualismissa. Aatehistoriallisesti tarkasteltuna kyseessä on modernilla ajalla syntynyt uskonto.

Akseli Gallén-Kallela munkin asussa Tarvaspäässä vuonna 1928. Taustalla Jorma Gallén-Kallela, Aina Slöör sekä Mary Gallén-Kallela.
Akseli Gallen-Kallela munkin asussa Tarvaspäässä vuonna 1928. Taustalla Jorma Gallen-Kallela, Aina Slöör sekä Mary Gallen-Kallela. (Kuva Gallen-Kallela Museo)

Tämän päivän suomalaiseen spiritismiin kuuluvat Holmin mukaan keskeisinä toimintamuotoina meedioistunnot ja henkiparannus. Spiritualistit kokoontuvat Suomessa myös mietiskelyn, herkkyysharjoitusten ja piirityöskentelyn pariin. Suomen spiritualistiset yhdistykset julkaisevat yhdessä Henkinen kehitys -lehteä.

Yhtenä osana Holmin tutkimusta ovat kyselyt.

– Ne valottavat suomalaisen nykyspiritualismin tilaa ja sitä, mitä suomalaiset spiritualistit 2010-luvulla ajattelevat sen olevan. Spiritualismia pidetään nykyään paitsi elämänkatsomuksena myös elämäntapana. Yksittäiset suomalaiset spiritualistit pitävät spiritualismia myös uskontona.

Spiritualismia ei voi pitää pelkkänä henkiyhteyksien harjoittamisena. Siihen kuuluu oleellisena osana myös spiritualistinen filosofia. Spiritualismista ovatkin Holmin mukaan olleet tyypillisesti kiinnostuneita henkilöt, jotka ovat hakeneet uskonnollisia vaihtoehtoja ja halunneet itse ottaa selvää asioista. Spiritualismia voi harjoittaa minkä tahansa uskonnon sisällä.

Kommentoi Facebookissa