Näin EU-vaalipäivä etenee – alustava tulos on selvillä jo illalla

Suomesta valitaan 15 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä vuoden 2024 EU-vaaleissa. (Kuvituskuva Fotolia)

Yleensä europarlamenttivaalien alustava tulos on kokonaisuudessaan selvillä noin kello 22–23.

VAALIT EU-vaalit järjestetään Suomessa 9. kesäkuuta 2024. Jos olet Suomen tai EU:n kansalainen ja viimeistään vaalipäivänä täyttänyt 18 vuotta, sinulla on äänioikeus. Äänestyspaikat avautuivat Suomessa kello 9, äänestää on voinut myös ennakkoon, ulkomailla vaalipaikassa tai ulkomailta kirjeitse.

Suomesta valitaan 15 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä vuoden 2024 EU-vaaleissa. EU-vaalien tuloksen määräytymisessä käytetään niin sanottua d’Hondt’in laskentamenetelmää, jonka mukaan laskennan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ryhmittymän eli puolueen, vaaliliiton, yhteislistan sekä yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen koko maassa saama kokonaisäänimäärä. Vaaliliitossa olevia puolueita kohdellaan siis yhtenä ryhmittymänä, samoin yhteislistaan kuuluvia valitsijayhdistyksiä.

Laskennan toisessa vaiheessa asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella. Kolmannessa vaiheessa annetaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut siten, että ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen, neljänneksi tullut ehdokas neljänneksen ja niin edelleen.

Lopuksi kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen ja tästä listasta valitaan mepeiksi 15 parhaan vertausluvun saanutta ehdokasta. Suomessa ei ole virallista äänikynnystä poliittisille puolueille niiden valitsemiseen Euroopan parlamenttiin. EU-vaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi. Voit ottaa mukaan myös saamasi äänioikeusilmoituksen, mutta se ei ole pakollista.

Vaalipiirilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä sunnuntaina aikaisintaan kello 10. Tällöin kunnista saapuneet ruskeat vaalikuoret avataan ja niiden sisällä olevat äänestysliput lasketaan.

Ensimmäisessä vaiheessa äänet lasketaan kussakin vaalipiirilautakunnassa erikseen ja laskennan tulos ilmoitetaan Helsingin vaalipiirilautakunnalle, joka sitten laskennan toisessa vaiheessa yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Ennakkoäänet pyritään laskemaan niin, että ennakkoäänestyksen tulos olisi valmis samana iltana kello 20 mennessä. Tätä ennen vaalipiirilautakunnat eivät saa antaa mitään tietoja laskentapaikan ulkopuolelle laskennan edistymisestä.

Heti kun vaalihuoneistot kello 20 ovat sulkeutuneet, vaalilautakunnat aloittavat vaalipäivänä annettujen äänten alustavan laskennan. Vaalien alustava tulos selviää jo vaalipäivän iltana. Yleensä europarlamenttivaalien alustava tulos on kokonaisuudessaan selvillä noin kello 22–23.

  • Lähde Euroopan Unioni

Lue myös: ”Turvapaikanhakijat EU-alueen ulkopuolelle”

Kommentoi Facebookissa