Näin kävi Sipilän 750 000 euron lainalle – muutaman tuhannen arvoiset osakkeet muuttuivat miljoonaksi

Pääministeri Juha Sipilällä on liikemiestausta, mutta politiikan ja yritysmaailman yhdistäminen on tuottanut ongelmia.

Pääministeri Juha Sipilällä on liikemiestausta, mutta politiikan ja yritysmaailman yhdistäminen on tuottanut ongelmia. (Kuva Valtioneuvoston kanslia/ Laura Kotila)

Tilinpäätöstiedot paljastavat mitä Intian matkalla mukana olleen Chempoliksen velalle lopulta tapahtui.

ESTEELLISYYDET Pääministeri Juha Sipilä on saanut olla viime ajat rauhassa kiusallisilta kysymyksiltä koskien hänen sidonnaisuuksiaan eri yrityksiin. Eduskunnan oikeusasiamies katsoi helmikuun alussa, ettei pääministeri ollut esteellinen Terrafamen pääomittamista koskevassa asiassa.

Hallitus oli päättänyt antaa viime marraskuussa Terrafamelle 100 miljoonaa euroa lisää valtion rahaa kaivoksen toiminnan jatkamiseksi. Esteellisyys nousi esille, kun ilmeni pääministerin ”serkkujen firmallaKatera Steelillä olleen urakkasopimus Terrafamen kanssa. Katera Steelin yksi omistajista viiden prosentin osuudella oli Fortel Invest, Sipilän perustama sijoitusfirma.

Maaliskuun lopulla Sipilä sai synninpäästön myös oikeuskanslerilta koskien vienninedistämismatkalla Intiassa mukana ollutta Chempolis-yhtiötä, josta Fortel Invest omistaa myös noin viisi prosenttia.

Matkaa merkittävämmältä näytti kuitenkin se, että valtionyhtiö Fortum oli sijoittanut konkurssikypsään yritykseen lokakuussa 2016 peräti 6,4 miljoonaa euroa. Sipilä oli tuolloin valtion omistajaohjausministeri ja asioiden yhteyttä epäiltiin.

– Apulaisoikeuskanslerin mukaan epäilylle ei löytynyt minkäänlaista tukea. Fortum toimi sijoituksessa puhtaasti liiketaloudellisin perustein, oikeuskanslerinvirastosta ilmoitettiin.

Myös Sipilän vakuutussijoitukset käytiin läpi apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen kanssa. Seura-lehden mukaan selvitykseksi kuitenkin riitti, että Hiekkataipale kertoi saaneensa Sipilän avustajan puhelimitse antamasta selvityksestä käsityksen, että Sipilä ei itse tee arvopaperikohtaisia sijoituspäätöksiä.

Miksi Fortum sijoitti tappiolliseen yritykseen?

Juha Sipilä oli perustanut teknologiayritysten pääomarahoitukseen keskittyvän yrityksen Fortel Invest Oy:n vuonna 1995, samana vuonna perustettiin Chempolis. Keväällä 2011 Sipilä valittiin kansanedustajaksi ja samana vuonna hän antoi sijoitusyhtiönsä kautta 750 000 euron lainan Chempolikselle.

Sipilä ei ole suostunut kertomaan, mitä lainalle on tapahtunut. Sijoitusfirmansa hän on ilmoittanut siirtäneensä aikuisille lapsilleen vuonna 2013.

Julkisuudessa epäiltiin, että Fortumin antama miljoonasijoitus edesauttoi saamaan lainarahat takaisin. Chempoliksen liikevaihto vuonna 2015 oli nimittäin vaatimattomat 14 320 euroa, tappiota se oli tehnyt vuosien aikana 15 miljoonaa – ja saanut valtion tukea muun muassa Tekesin kautta 11 miljoonaa.

– Normaalin prosessin kautta olemme tutkineet yrityksiä ja osaamisia. Siellä on teknologista osaamista, jota näemme olevan tulevaisuuden yrityksissä, Fortumin yhteiskuntasuhdejohtaja Arto Räty perusteli sijoitusta.

Chempolis on biojalostusteknologiayritys, joka on erikoistunut tarjoamaan hiilineutraaleja teknologioita biomassa-, energia-, öljy-, paperi-, alkoholi-, sokeri- ja kemianteollisuuteen. Samassa yhteydessä Taaleri Kiertotalous Ky sijoitti neljä miljoonaa euroa.

Chempoliksen suurimmat omistajat olivat sijoituksen jälkeen Fortum Power and Heat Oy noin 34 prosenttia, perhe Rousu noin 22 prosenttia, Taaleri Kiertotalous Ky noin 21 prosenttia, Juha Hulkko noin 10 prosenttia, Fortel Invest Oy noin 5 prosenttia sekä Windermere International noin 4 prosenttia.

Muutaman tuhannen sijoitus muuttui miljoonaksi

Uudet tilinpäätöstiedot paljastavat, mitä Sipilän antamalle 750 000 euron lainalle tapahtui. Asiasta uutisoi Suomen Kuvalehti verkkosivuillaan. Chempoliksen vuoden 2016 tappio oli lähes 2,3 miljoonaa euroa.

Lainojen maksu tapahtui Fortumille ja Taaleri Kiertotaloudelle suunnattujen uusien osakkeiden merkitsemisen yhteydessä. Tilinpäätöksessä ei mainita Fortel Investin hyvitystä, mutta SK laski, että osakeantirahoilla Chempolis maksoi noin 1,7 miljoonalla eurolla lainoja, kun taas uusia osakkeita luotiin noin 1,2 miljoonan euron arvosta. Samalla on maksettu korkokuluja.

– Kyseessä on ollut kokonaisjärjestely, johon liittyy osakassopimus tavanomaisine salassapitovelvoitteineen. Tästä syystä emme voi kuvata järjestelyä tarkemmalla tasolla kuin mitä tietoja on toimitettu kaupparekisteriin, Fortumin teknologiajohtaja ja Chempoliksen hallituksen puheenjohtaja Heli Antila totesi Suomen Kuvalehdelle.

Näin ollen myöskään oikeuskanslerinvirastolla ei ole voinut olla arviointinsa perusteeksi tietoa, että ilman Fortumin sijoitusta Fortel Invest tuskin koskaan olisi saanut lainaa takaisin uusina osakkeina ja osakkeet olisivat olleet arvottomia.

Käytännössä arvottomasta yhtiöstä tuli kummasteltujen sijoitusten ansiosta yhtäkkiä noin 19 miljoonan euron arvoinen.

Kun valtionyhtiö Fortum maksoi 34 prosentin osuudestaan 6,4 miljoonaa euroa ja Taaleri Kiertotalous 21 prosentin osuudestaan neljä miljoonaa euroa, SK arvioi Sipilän lasten osakkuuden arvoksi noin miljoona euroa. Myös Iltalehti oli aikaisemmin arvioinut, että Fortumin ja Taalerin sijoitusten myötä Sipilän lasten sijoituksen arvo kasvoi muutamasta tuhannesta eurosta miljoonaan euroon.

Juha Sipilä on nyt siirtänyt omistajaohjausministerin tehtävät elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

  • Päivän Lehden muut vuoden 2017 luetuimmat jutut löydät tästä.

Kommentoi Facebookissa