Sipilän serkkujen firma yli satakertaisti voittonsa vuodessa

Menestynyt liikemies pääministeri Juha Sipilä on kohdannut ongelmia poliittisella urallaan.

Menestynyt liikemies pääministeri Juha Sipilä on kohdannut ongelmia poliittisella urallaan. (Kuva AOP)

Alkuperäinen Katera Steel on lakkautettu ja uusi yhtiö jatkaa samalla nimellä.

PÄÄMINISTERI Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut selvitettäväkseen kantelut, jotka epäilevät pääministeri Juha Sipilän olleen esteellinen päättäessään Terrafamen – entisen Talvivaaran kaivoksen – lisärahoituksesta.

Sipilän vetämä hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta myönsi pari viikkoa sitten 100 miljoonaa euroa lisärahoitusta, valtion kokonaisrahoitus kaivokselle lähentelee nyt miljardia euroa. Rahoituspäätöksen jälkeen Sipilä vieraili Sotkamossa ja nimitti viimeaikaista kehitystä kaivoksella Talvivaaran ihmeeksi.

Kun selvisi, että kajaanilainen Sipilän sukulaisten omistama yritys Katera Steel oli saanut Terrafamelta puolen miljoonan euron tilauksen, Kansan Uutiset nosti esiin kysymyksen oliko pääministeri jäävi päättäessään tuesta.

Kuka on lain mukaan läheinen?

Katera Steel oli saanut tilauksen malminkuljettimesta voittaessaan konsulttiyhtiö Pöyryn järjestämän tarjouskilpailun. Tähän asiaan ei pääministeri liity millään tavalla. Ajatuskuvio on lähinnä sen laatuinen, mahdollistiko valtion antama tuki ylipäätään malminkuljettimen tilaamisen tai varmistaako se Katera Steelin saaman tulon.

Katera Steelin pääomistajat ovat pääministeri Sipilän serkkuja ja enoja. Hallintolain 28. pykälän mukaan virkamies on esteellinen, jos virkamies tai tämän läheinen on käsitellyssä asiassa asianomainen tai ratkaisusta on odotettavissa heille erityistä hyötyä.

Laissa määriteltyjä läheisiä ovat muun muassa puoliso, lapset ja lapsenlapset, sisaret, vanhemmat ja isovanhemmat, jopa vanhempien sisarukset ja heidän lapsensa – tai muuten erityisen läheiset henkilöt.

Kesällä 2014 Talvivaaran liput liehuivat vielä Sotkamossa ja Katera Steel vaihtoi yhtiötä. (Kuva AOP)
Kesällä 2014 Talvivaaran liput liehuivat vielä Sotkamossa ja Katera Steel vaihtoi yhtiötä. (Kuva AOP)

Toisen loppu on toisen alku

Yhtiön historiasta on esitetty ristiriitaisia versioita. Juha Sipilän isoisä Esa Jauhiainen perusti ensimmäisen metalliverstaan vuonna 1961 nimellä Hitsaus ja levytakomo Ky. 1970-luvun lopulla vetäjiksi ryhtyivät veljekset Markku ja Kari Jauhiainen.

Kommandiittiyhtiön pystyy muuttamaan osakeyhtiöksi, mutta se ei ole aivan yksinkertaista. Alkuperäinen kommandiittiyhtiö onkin lopetettu ja sen liiketoiminta on siirretty eteenpäin. Marraskuun 1. päivänä 1995 Patentti- ja rekisterihallituksen tietoihin on kirjattu osakeyhtiö Katera Steel Oy, jonka osakepääoma oli yritystietojen mukaan vain hieman yli 8 000 euroa.

Vuonna 2011 yhtiötä alkoi pyörittää toinen veljespari, Ismo ja Ilkka Jauhiainen. Kaikki neljä Jauhiaista olivat perustamassa 16.12.2011 Katera Group Oy:tä, johon edellinen Katera Steel sulautettiin vasta 31.8.2014. Uuden Katera Steel Oy:n osakepääoma on jo 400 000 euroa.

Sijoitusyhtiö sukupolvenvaihdoksessa

Juha Sipilä oli perustanut vuonna 1995 teknologiayritysten pääomarahoitukseen keskittyvän yrityksen Fortel Invest Oy:n. Huhtikuussa 2011 hänet valittiin kansanedustajaksi ja toukokuussa 2015 pääministeriksi.

Sipilä on kertonut olleensa osallisena Katera Steelin sukupolvenvaihdoksen järjestelyissä syksyllä 2011. Uudesta Katera Steelistä omisti viisi prosenttia Sipilän sijoitusyhtiö Fortel Invest, jonka hän on kertonut siirtäneensä lapsilleen vuonna 2013.

Siirto ei täysin pelasta Sipilää esteellisyysvaatimuksista, mutta toki lieventää niitä. Lapset ovat edelleen Hallintolain mukaisia esteellisyyden aiheuttavia läheisiä. Voidaan myös arvioida, kuinka merkittävä on viiden prosentin omistusosuus.

Huima tulosnousu vuodessa

Vanhan Katera Steelin toiminta takkusi, se teki tilinpäätöstietojen mukaan voitollisen tuloksen vuonna 2009, mutta sen jälkeen vain tappiota. Uuden Katera Steelin ensimmäinen vaillinainen tilikausi oli vuonna 2014 ja liikevaihtoa kertyi 143 000 euroa. Vuoden 2015 liikevaihto kohosi 2,6 miljoonaan euroon ja viimeisin kesäkuussa 2016 päättynyt tilikausi oli liikevaihdoltaan jo 5,1 miljoonaa euroa.

Kun Katera Steelin tulos vuonna 2015 oli 2 566 euroa, kohosi se vuonna 2016 jo 275 256 euroon. Yhtiö siis yli satakertaisti voittonsa vain vuodessa.

Juha Sipilän sekä hänen serkkunsa, Katera Steelin toimitusjohtaja Ismo Jauhiaisen mukaan miehet ovat olleet viimeksi yhteydessä noin kolme vuotta sitten. Jos yritystiedot pitävät paikkansa, ilmaan jää ainoastaan yksi epäloogisuus.

Miksi Sipilä sijoitti jo vuonna 2011 yhtiöön, joka sai liiketoiminnan haltuunsa vasta kolme vuotta myöhemmin?

Eduskunnan oikeusasiamies tutkii

Oikeuskanslerinvirasto on saanut tapauksesta tähän mennessä 13 kantelua ja eduskunnan oikeusasiamies kolme. Asian käsittelee sen ensimmäisenä pöydälleen saanut taho eli oikeusasiamies. Myös Sipilä itse oli pyytänyt oikeuskansleria selvittämään mahdollisen esteellisyytensä.

Kommentoi Facebookissa