Nesteen jalostustoiminta päättyy Naantalissa – ”Kova päätös Naantalin ja alueen kannalta”

Neste tavoittelee toimenpiteillä noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Neste tavoittelee toimenpiteillä noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa. (Kuva Neste)

Toiminnan lopettamisen myötä yhtiössä päättyy yhteensä noin 370 työtehtävää.

TALOUS Neste Oyj ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Nyt julkaistussa tiedotteessaan Neste ilmoittaa, että yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä yhtiö on tehnyt päätöksen lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Yhtiö keskittää Naantalin toiminnan terminaali- ja satamatoimintoihin sekä uudistaa operatiivista toimintamallia. Muutoksen toisessa vaiheessa Porvoon jalostamoa kehitetään kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Tiedotteen mukaan toimenpiteillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Naantalin jalostustoiminnan lopettamisen sekä toimintamallin uudistamisen myötä yhtiössä päättyy yhteensä noin 370 työtehtävää. Nesteen ensimmäisessä tiedotteessa ei kerrottu Nesteen Naantalin toimipaikasta päättyvien työtehtävien määrää.

– Tämä on kova päätös Naantalin, alueen muiden kaupunkien ja koko Varsinais-Suomen kannalta. Erityisen valitettava päätös on työntekijöiden ja heidän perheidensä kannalta. On välttämätöntä, että Neste toteuttaa täysimääräisesti suunnittelemansa muutosturvatoimenpiteet ja työllisyysviranomaiset tukevat tehokkaasti työntekijöiden työllistymistä ja uudelleen kouluttautumista, toteaa Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Muutostilanteessa Neste on ilmoittanut tarjoavansa henkilöstölleen ensisijaisesti uusia työtehtäviä, joihin tarjotaan koulutusta. Paikkakunnan vaihtoa tuetaan muuttoavustuksella. Henkilöille, joiden työsuhde päättyy, yhtiö tarjoaa eläkesopimuksia ja kohdennettuja tukipaketteja, joihin sisältyy myös starttiraha tukemaan koulutusta tai yrittäjyyttä.

Juttuvinkki: Valtionyhtiö myi Nesteen osakkeita yli 100 miljoonalla – rahat rautateiden kehittämiseen

Mutasen mukaan Naantalin kaupunki varautuu omalta osaltaan tukemaan työntekijöitä ja heidän perheitään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistyspalveluiden avulla.

– Vaikka nyt menetetään suuri määrä työpaikkoja, olen luottavainen siihen, että Naantali ja seutu pärjäävät myös tulevaisuudessa ja että seudulle on mahdollista luoda merkittävä määrä uusia työpaikkoja. Elinkeinoministerin asettama selvitysmies Panu Routila selvittää seudun teollista tulevaisuutta ja tähän työhön kohdistuu suuria odotuksia, Mutanen sanoo.

Terminaali- ja satamatoiminta jatkuu Naantalissa. Neste kertoo tekevänsä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön viranomaisten, Naantalin kaupungin sekä paikallisten ympäristötoimijoiden kanssa tukeakseen alueen tulevaa taloudellista toimintaa.

Mutasen mukaan kaupunki odottaa, että valtio kokoaa myös pikaisesti Naantali-tukipaketin, jossa kansallisen rahoituksen avulla tuetaan alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä ja koulutusorganisaatioiden mahdollisuuksia tarjota räätälöityä koulutusta työttömäksi jääville työntekijöille.

Lue myös: UPM on sulkemassa Suomessa pysyvästi paperitehtaan – ”Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle”

Kommentoi Facebookissa