Nuoremmat varusmiesikäluokat aiempaa sosiaalisempia – onko aines sittenkin parantunut?

Suomalaisten miesten käsitys omista sosiaalisista taidoistaan kuten itseluottamuksesta, seurallisuudesta ja johtamismotivaatiosta paranee tasaisesti yli ajan.

Suomalaisten miesten käsitys omista sosiaalisista taidoistaan kuten itseluottamuksesta, seurallisuudesta ja johtamismotivaatiosta paranee tasaisesti yli ajan. (Kuva Puolustusvoimat)

Tutkimuksessa 1970-luvulla syntyneitä varusmiesikäluokkia verrattiin 1960-luvulla syntyneisiin.

SOSIAALISUUS Suomalaisten miesten käsitys omista sosiaalisista taidoistaan kuten itseluottamuksesta, seurallisuudesta ja johtamismotivaatiosta paranee tasaisesti yli ajan. Ikäluokkien sekä 1970-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa syntyneiden välillä näkyy hyvin selkeä ero.

Vastaukset persoonallisuustestissä ennustavat hyvin tuloja myöhemmin elämässä, joten persoonallisuuden kehityksellä on tärkeä taloudellinen merkitys.

VATT:n, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoista koostuva ryhmä on analysoinut 420 000 suomalaismiehen persoonallisuustestien tulokset. Puolustusvoimien varusmiehille teettämiin peruskokeisiin perustuva aineisto kattaa kaikki vuosina 1962–1976 syntyneet varusmiehet.

Tutkijat mittaavat muutosten suuntaa ja merkitystä ennustamalla testivastausten perusteella työtuloja 30–34 -vuoden iässä. Tulosten mukaan 1976 syntyneiden miesten keskimääräiset persoonallisuuspiirteet ennustavat 12 prosenttia korkeampia tuloja kuin 1962 syntyneiden miesten keskimääräiset persoonallisuuspiirteet.

Monissa aiemmissa tutkimuksissa on havaittu älykkyystestien tulosten nousu ikäluokkien välillä.

– Me näytämme, että samanlainen kehitys löytyy myös persoonallisuustestien tuloksille, toteaa yksi tutkimuksen tekijöistä, VATT:n tutkimusohjaaja Matti Sarvimäki.

Proceedings of the National Academy of Sciences -tiedelehdessä julkaistu tutkimus on tärkeä, sillä ei-kognitiivisten taitojen eroja ikäluokkien välillä on vaikea tutkia luotettavasti edustavien aineistojen ja vertailukelpoisten testien puutteen vuoksi.

Suomalainen varusmiesaineisto tarjoaa tutkimukselle ainutlaatuisen mahdollisuuden yleisen asevelvollisuuden ja pitkään samanlaisena pysyneen testipatterin ansiosta. Tutkimuksen tekijät ovat VATT:sta Tuomas Pekkarinen ja Matti Sarvimäki, sekä Markus Jokela Helsingin yliopistosta, Marko Terviö Aalto-yliopistosta ja Roope Uusitalo Jyväskylän yliopistosta.

Kommentoi Facebookissa