Oikeuskansleri moittii suojainhankintoja – ”Ministeriöiden valmius koronatilanteessa ei ollut riittävää”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti otti myös omasta aloitteestaan selvitettäväkseen ministeriöiden menettelyn asiassa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti otti myös omasta aloitteestaan selvitettäväkseen ministeriöiden menettelyn asiassa. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Useissa kanteluissa arvosteltiin ministeriöiden sekä Huoltovarmuuskeskuksen menettelyä.

KORONAVIRUS Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut ratkaisunsa sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimiin ja ohjaukseen koronaepidemiassa tarvittavien suojainvarusteiden hankinnassa ja varastoinnissa. Oikeuskansleri kiinnittää ministeriöiden huomiota eri toimijoiden välisen yhteistyön tärkeyteen sekä selkeään vastuunjakoon.

Oikeuskanslerinvirastoon saapui kuluvan vuoden keväällä useita kanteluita, joissa arvosteltiin ministeriöiden sekä Huoltovarmuuskeskuksen menettelyä tarvittavien suojainvarusteiden varastoinnissa ja hankinnassa. Oikeuskansleri Pöysti otti myös omasta aloitteestaan selvitettäväkseen ministeriöiden menettelyn asiassa, jotta muutkin kuin kantelukirjoituksissa esitetyt tähän kokonaisuuteen liittyvät seikat tulisivat selvitetyiksi.

Lain mukaan huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. Kukin ministeriö kehittää huoltovarmuutta omalla toimialallaan tukenaan Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuuden yleiset tavoitteet ja esimerkiksi varmuusvarastoinnin vaatimustason asettaa valtioneuvosto. Vastuu varautumistoimenpiteistä terveydenhuollossa kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.

Huoltovarmuuskeskukselle tuli normaalia enemmän tukipyyntöjä ja sen asemaa vaikeuttivat niin tulkinnanvaraisuus sille kuuluvasta operatiivisesta valmiusroolista kuin keskukselle annetut poikkeukselliset erityistehtävät suojainhankinnan osalta.

Juttuvinkki: Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja vaihtuu – epäselvyydet hengityssuojainten hankinnassa olivat liikaa

Oikeuskansleri muistuttaa ratkaisussaan, että tehtävien jakautuessa useille toimijoille on varmistettava, että yhteistyössä toimivalla toisella osapuolella on riittävät valmiudet toimeenpanoon. Tämä korostuu tilanteessa, jossa ohjaus ja toimeksiannot ovat tavanomaisesta poikkeavia. Sosiaali- ja terveysministeriön olisi pitänyt pyyntöjä esittäessään varmistaa aktiivisemmin Huoltovarmuuskeskuksen toimintakapasiteettiä.

Oikeuskanslerin saamien selvitysten perusteella ministeriöiden välinen yhteistyö ei aluksi toiminut tehokkaasti, eikä sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen vastuunjako ollut riittävän selkeä. Pandemian kaltaiseen suuria ihmisjoukkoja koskevaan häiriötilanteeseen ei osattu varautua etukäteen. Sosiaali- ja terveysministeriössä aiheutti jonkin verran epäselvyyttä ministeriön organisaatio kuin myös ministereiden välinen työnjako.

Varautumissuunnittelussa on tärkeää, että suunnitelmia päivitetään uhkia ja riskejä koskevan muuttuvan tiedon perusteella riittävän tiiviisti. Varautumista johtavien ministeriöiden tulee myös yhteistyössä keskenään aktiivisella seurannalla ja yleisellä valvonnalla ja ohjauksella varmistaa, että suunnitelmat ovat ajan tasalla ja myös niiden tarkoittama materiaalinen valmius sekä yhteistyövalmiudet ovat olemassa.

Lue myös: Koronavirusrokotteen saaminen lähestyy – rokotteita tarjotaan maksutta kaikille, jotka haluavat

Kommentoi Facebookissa