Oikeuskansleri: ”Ulkoministeri abortinvastaisessa tilaisuudessa ongelmallista, mutta ei laitonta”

Ulkoministeri Timo Soini on vedonnut asiassa katoliseen vakaumukseensa sekä uskonnonvapauteen.

Ulkoministeri Timo Soini on vedonnut asiassa katoliseen vakaumukseensa sekä uskonnonvapauteen. (Kuva AOP)

Neljä oppositiopuoluetta esittää tällä viikolla epäluottamuslausetta ulkoministeri Timo Soinille.

OIKEUSKANSLERI Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää ongelmallisena sitä, että ulkoministeri Timo Soini osallistui abortinvastaiseen tilaisuuteen virkamatkallaan Kanadassa toukokuussa 2018.

Kun ulkoministeri matkustaa ulkomailla Suomen valtion edustajana, hänen olisi oikeuskanslerin mukaan perusteltua noudattaa kannanotoissaan erityistä varovaisuutta ja harkittua pidättyvyyttä. Harkinta ja pidättyvyys ovat oikeuskanslerin mukaan tarpeen, jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä tai epäilyjä siitä, mitkä ovat Suomen valtion ja mitkä hänen omia kantojaan.

Kannanotoista on oltava selvästi erotettavissa, onko ne esitetty valtion edustajana vai kansanedustajana tai yksityishenkilönä. Soini ei kuitenkaan toiminut asiassa lainvastaisesti.

Uskonnonvapaus ja sananvapaus kuuluvat luonnollisesti myös ulkoministerille. Oikeuskanslerin mukaan Soinin osallistumisessa kynttilävigiliaan oli kyse uskonnonharjoittamisesta, mutta samalla myös abortinvastaisesta kannanotosta.

Valtiolta ja sen edustajana toimivalta henkilöltä edellytetään yleensä puolueetonta ja neutraalia suhtautumista eri vakaumuksiin. Virkamatkallaan Soini on edustanut kotimaataan, jonka lainsäädännössä abortti on sallittu ja joka toimii ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan naisten ja tyttöjen oikeuksien ja muun muassa heidän seksuaali- ja lisääntymisterveytensä edistämiseksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu oikeutetuksi ja perustelluksi rajoittaa henkilön virka-aseman perusteella tämän mahdollisuutta ilmentää uskoaan tietyissä virkatoimien hoitoon liittyvissä tilanteissa. Tästä näkökulmasta arvioituna oikeuskansleri pitää lähtökohtaisesti ongelmallisena sitä, että valtioneuvoston jäsen ja nimenomaan ulkoministeri, jolla on toimivalta esittää Suomen ulkopoliittisia kantoja, ottaa kantaa aborttioikeutta vastaan virkamatkansa aikana, vaikkakin vapaa-ajallaan.

Oikeuskanslerin mukaan menettely on ollut omiaan lisäämään virheellisen tulkinnan mahdollisuutta ja vaaraa siitä, että virkamatkan kohdemaassa voi syntyä mielikuva, että kysymys on Suomen virallisesta kannasta tai linjasta. Sen sijaan poliittinen arviointi siitä, oliko Soinin menettely yhteensopiva Suomen ulko- tai sisäpoliittisen linjan kanssa, ei kuulu laillisuusvalvojan tehtäviin vaan poliittisen ministerivastuun piiriin.

SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmät aikovat esittää tällä viikolla eduskunnassa epäluottamuslausetta ulkoministeri Timo Soinille hänen aborttikannanottojensa vuoksi. Sen sijaan perussuomalaiset, joista Soini lähti perustamaan uutta puoluetta, ei liity mukaan entisen puheenjohtajansa epäluottamuslauseeseen.

Asian käsittelyssä ja äänestämisessä on aikataulullisia ongelmia, sillä Soini on ensi viikolla lähdössä presidentti Sauli Niinistön johtaman Suomen valtuuskunnan mukana YK:n yleiskokoukseen Yhdysvaltoihin.

Lue myös: Presidentti Niinistö lähtee YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin – Trump isännöi vastaanottoa

Kommentoi Facebookissa