Peruskoulun päätti tänä lukuvuonna noin 61 000 oppilasta – ylioppilaaksi valmistui lähes 25 000

Uusista ylioppilaista poikia on 41 prosenttia ja tyttöjä 59 prosenttia. (Kuvituskuva Fotolia)

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien määrän laskun ennakoidaan jatkuvan.

OPISKELU Arviolta noin 61 000 oppilasta suoritti perusopetuksen oppimäärän keväällä 2022. Luku on noin tuhat enemmän kuin edellisenä keväänä, koska yhdeksättä luokkaa käyvien ikäluokka on hieman viime vuotta suurempi.

Noin seitsemän prosenttia peruskoulun päättäneistä on vieraskielisiä, kuten oli myös viime vuonna. Vieraskielisistä oppilaista yli puolet on käynyt koulua Uudellamaalla, jossa perusopetuksen oppimäärän suorittavista vieraskielisiä on noin 14 prosenttia.

Lisäksi vuosittain yli 1 200 oppijaa suorittaa perusopetuksen oppimäärän aikuisten perusopetuksessa esimerkiksi aikuislukiossa tai kansanopistossa. Määrä on hieman laskenut vuosikymmenen taitteesta. Valtaosa aikuisten perusopetuksen oppijoista on vieraskielisiä, 92 prosenttia, ja lähes puolet Uudeltamaalta.

Keväällä 2022 valmistui lähes 25 000 ylioppilasta. Se on hieman vähemmän kuin viime vuonna, jolloin valkolakin painoi päähänsä 25 300 ylioppilasta. Kuluvan kevään valmistuneiden määrä todennäköisesti vielä kasvaa, kun ylioppilastutkinnon kokeiden arvostelujen tarkistus valmistuu ja lukion oppimäärän suorittaneiden määrä tarkentuu. Lopullinen kevään ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä selviää elo-syyskuun vaihteessa.

Ylioppilastutkintolautakunnan ennakkotilastojen mukaan tänä keväänä valmistuvista ylioppilaista lähes 22 900 eli 92 prosenttia on suomenkielisiä ja lähes 2 000 ruotsinkielisiä. Uusista ylioppilaista poikia on 41 prosenttia ja tyttöjä 59 prosenttia. Sukupuolten välinen ero on ei ole juurikaan vuosien mittaan muuttunut.

Keväällä 2022 ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien tarkka määrä on saatavilla vasta kesäkuussa. Vuonna 2021 heitä oli kaikkiaan noin 43 800. Kuukausitilastojen perusteella voidaan kuitenkin ennakoida, että valmistuneiden opiskelijoiden määrä laskee hieman edellisvuodesta.

Kun maalis-huhtikuussa 2021 ammatillisen tutkinnon suoritti noin 11 200 opiskelijaa, on vastaava luku tänä keväänä reilut 10 300. Tämä on noin 8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikka valmistuneiden määrän ennakoidaan laskevan, on lasku loivempaa kahteen aiempaan vuoteen verrattuna.

– Koronaepidemia näyttää vaikuttaneen valmistumiseen erityisesti vuonna 2020, jolloin keväällä valmistuneiden määrä laski noin 16 prosenttia vuodesta 2019. Ero on huomattava erityisesti loppukeväästä valmistuneiden välillä, sillä toukokuussa 2020 valmistuneita oli lähes kolmannes vähemmän kuin toukokuussa 2019, sanoo erityisasiantuntija Siru Korkala.

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen ja opintojen henkilökohtaistaminen ovat vaikuttaneet siihen, että valmistumisajankohdat vaihtelevat yksilöittäin ja ammattiin opiskelevia valmistuu läpi vuoden. Merkittävä osa ammattiin opiskelevista opiskelijoista valmistuu touko-kesäkuussa, ja syksyisin opintonsa päättää runsaat 20 000 opiskelijaa. Yhä useampi suorittaa tutkinnon osia koko tutkinnon sijaan. Tutkinnon suorittajista valtaosa tekee ammatillista perustutkintoa.

Lukuvuonna 2021–2022 opetus on järjestetty perusopetuksessa ja toisella asteella pääsääntöisesti lähiopetuksena. Kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on saatettu siirtyä etäopetukseen paikallisen epidemiatilanteen mukaan, joten opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä on voinut olla alueellisia eroja.

Lue myös: Koulujen päättäjäisviikonlopun sää on pilvinen ja sateinen – länsirannikolla on poutaista

Kommentoi Facebookissa