Pohjoismaissa suomalaislapset nauttivat parasta viikkorahaa – ruotsalaislapset saavat vähiten

Viikkoraha on hyvä tapa opettaa lapselle taloustaitoja.

Viikkoraha on hyvä tapa opettaa lapselle taloustaitoja. (Kuva Fotolia)

Suomalaiset haluavat opettaa lapsille työntekoa, ruotsalaiset puolestaan säästämistä.

TALOUS Suomalaiset lapset nauttivat Pohjoismaiden parhaita viikko- ja kuukausirahoja. Suomalaislapset saavat viikkorahaa keskimäärin 6,35 euroa viikossa, eli noin 27,6 euroa kuukaudessa. Kaulaa seuraavaksi tulevaan Norjaan on reilut kolme euroa.

Matalin kuukausiraha on Ruotsissa, jossa 8–14-vuotiaat lapset saavat keskimäärin vajaat 22 euroa kuukaudessa. Eroa ei kavenna myöskään ostovoimakorjaus. Ostovoimakorjattuna suomalaiset lapset ovat edelleen ykkösenä, mutta heikoimmaksi putoaa Tanska.

– Suomessa ansiotaso on keskimäärin muita Pohjoismaita matalampi. Siksi on yllättävää, että Suomi löytyy tämän tilaston kärjestä. Asiaa selittää osittain se, että suomalaiset lapset alkavat saada keskimäärin viikkorahaa vasta lähes 10-vuotiaana, kun muissa Pohjoismaissa viikkorahaa aletaan maksaa aiemmin. Vanhemmille lapsille maksettavat kuukausirahat taas ovat keskimäärin suurempia kaikissa maissa, Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist sanoo.

Suomi on vanhanaikainen viikko- ja kuukausirahojen maksutavassa: täällä käteinen on yleisin tapa maksaa rahaa lapselle. Myös pohjoismaisten vanhempien syyt kuukausirahojen maksamiseen vaihtelevat jonkin verran. Ääripäissä ovat Suomi ja Ruotsi, joista suomalaiset korostavat työn teon opettamista ja ruotsalaiset säästämisen merkitystä.

Suomalaisista vanhemmista 58 prosenttia haluaa opettaa viikkorahan avulla lapsensa tekemään työtä rahan eteen. Ruotsalaisvanhemmista näin ajattelee vain neljännes. Osuudet kääntyvät lähes päinvastaiseksi, kun vanhemmat arvioivat viikkorahojen merkitystä säästämisen opettelussa.

– Erot Suomen ja Ruotsin välillä ovat niin suuret, että se kertoo selvästä kulttuurierosta. Suomalaisille työnteon merkitys iskostetaan jo lapsena. Tämä on hyvä asia, mutta sen rinnalle toivoisi myös säästämisen ja sijoittamisen harjoittelemista, Appelqvist sanoo.

Viikko- tai kuukausiraha on vastikkeetonta 13 prosentilla pohjoismaalaisista vanhemmista. Myös tässä asiassa Suomi ja Ruotsi ovat vastakohtia, sillä peräti reilu viidennes ruotsalaisvanhemmista sanoo, että ei edellytä mitään töitä rahan vastikkeeksi. Suomessa osuus on seitsemän prosenttia. Ruotsalaisten lasten vastikkeet liittyvät myös muita Pohjoismaita enemmän läksyjen tekoon kuin kotitöihin.

Kyselytutkimuksen Danske Bankille toteutti YouGov. Tiedot kerättiin web-kyselynä YouGovin kuluttajapaneelissa tammi-helmikuussa. Tutkimukseen vastasi 3519 pohjoismaalaista vanhempaa, jolla on 8–14-vuotias lapsi.

Lue myös: Suomalaislapsen viikkoraha on keskimäärin 6,35 euroa – ja se on sidottu kotitöihin ja läksyihin

Kommentoi Facebookissa