Poikkeuksellinen aika näkyy poliisin tilastoissa – alkuvuonna yli 15 000 rikosta viime vuotta enemmän

Kesäkuun 2020 alusta voimaan tullut uusi tieliikennelaki muutti tieliikenteen rikesakot liikennevirhemaksuiksi.

Kesäkuun 2020 alusta voimaan tullut uusi tieliikennelaki muutti tieliikenteen rikesakot liikennevirhemaksuiksi. (Kuva AOP)

Huumausainerikosten määrissä on kasvua ja huumekuskit huolestuttavatkin poliisia.

POLIISI Alkuvuosi 2020 on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Pandemia ja sen johdosta asetettu poikkeustila vähensivät ihmisten liikkumista julkisilla paikoilla ja lisäsivät kotona vietettyä aikaa.

Huumausaine- ja omaisuusrikosten määrät ovat jatkaneet kasvuaan, mutta väkivaltarikosten määrä on laskenut. Törkeiden liikennerikosten määrät kasvoivat ja hälytykset koteihin lisääntyivät.

Kokonaisuudessaan vuoden 2020 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana poliisin tietoon tuli 172 698 rikoslakirikosta, jotka eivät sisällä liikennerikoksia. Määrä on yli 15 000 rikosta viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Huomattavasti ovat lisääntyneet huumausainerikokset, joita kirjattiin yli 5 300 edellisvuotta enemmän. Tämä näkyi myös tien päällä, jossa poliisin haaviin jäi poikkeuksellisen paljon huumekuskeja. Tullin darknetissä tekemä rikostorjuntatyö heijastuu myös osaltaan rikosilmoituksina poliisin tilastoihin.

Väkivaltarikoksia tuli tammi-kesäkuussa polisin tietoon sen sijaan selvästi viime vuotta vähemmän. Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten ja lapsiin kohdistuvien rikosten määrät ovat niin ikään laskeneet. Tämän pelätään kuitenkin johtuvan ainakin osittain siitä, että yhä useampi epäily jäi talven ja kevään koulu- ja tukitoimikontaktien vähyyden vuoksi ilmoittamatta viranomaisille.

– Seksuaalirikosten ja lapsiin kohdistuvien ilmoitusten vähentymisen perusteita tulee analysoida tarkasti. Tilastot eivät välttämättä anna niistä poikkeusoloissa oikeaa kuvaa. Sen sijaan muun vakavimman väkivallan ilmoituskynnyksessä ei herkästi tapahdu muutoksia ja ne tulevat poikkeusaikoinakin hyvin poliisin tietoon, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisihallituksesta sanoo.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan turvallisuus koostuu siitä, miten paljon ihmiset kokevat rikoksia ja toisaalta siitä, miten nopeasti apua on saatavilla.
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan turvallisuus koostuu siitä, miten paljon ihmiset kokevat rikoksia ja toisaalta siitä, miten nopeasti apua on saatavilla. (Kuva AOP)

Hänen mukaansa yleisestä vähennystä osoittavasta trendistä poikkeavasti huolestuttava havainto alkuvuodelta on, että tietyissä vakavimman väkivallan rikostyypeissä – törkeät pahoinpitelyt ja henkirikokset sekä niiden yritykset – on kuitenkin ollut kasvua.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan koronapandemia ja sen takia asetetut rajoitukset heijastuvat poliisin tilastoihin.

– Tilastoja tulkitessa on kuitenkin hyvä muistaa, että ainoastaan osa muutoksista on aiheutunut poikkeuksellisesta tilanteesta ja osa selittyy muilla tekijöillä. Lisäksi poikkeustilanne on voinut aiheuttaa muutoksia esimerkiksi rikosten ilmoittamiskynnykseen tai viivästyttää lievemmistä rikoksista ilmoittamista, hän sanoo.

Kappalemäärällisesti merkittävä nousu on ollut omaisuusrikoksissa, joita kirjattiin yli 9 400 viimevuotista enemmän. Myös petoksia, joista yhä isompi osuus tehdään internetissä, ilmoitettiin selkeästi edellisvuotta enemmän.

Omaisuusrikoksista erityisesti luvatta tunkeutuen tehtyjen varkauksien määrä lisääntyi ja vapaa-ajan asunnot olivat selvästi viime vuotta useammin kohteina. Vakinaisiin asuntoihin kohdistuneet varkaudet kuitenkin vähenivät ja liikkumisrajoitusten aikaan huhti-toukokuussa asuntoihin tehdyissä varkauksissa havaittiin notkahdus.

Juttuvinkki: Poliisin tavoite on saapua 11 minuutissa kiireelliseen tehtävään suurissa kaupungeissa – maaseudulla voi kestää lähes tunnin

Rikoksesta epäillyn henkilöllisyys oli poliisin tiedossa yli 110 000 rikoslakirikoksessa. Vaikka epäillyn henkilöllisyys oli poliisin tiedossa lähes 9 000 tapauksessa viime vuotta useammin, sellaisia tapauksia, joissa rikoksesta epäillyllä on ulkomaan kansalaisuus, kirjattiin 453 vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan.

Muutos näkyy erityisesti omaisuusrikoksissa, joissa rikosten määrällisestä kasvusta huolimatta epäiltyjen ulkomaan kansalaisten määrä laski selvästi.

Rikoslakirikosten määrän kasvusta huolimatta tammi-kesäkuussa poliisille ilmoitettujen rikosten kokonaismäärä laski yli viisitoista prosenttia suhteessa viime vuoden vastaavaan aikaan. Kokonaismäärän lasku tilastossa selittyy suurelta osin liikennerikosten määrän laskulla.

Sen lisäksi, että rajoitusten johdosta liikkumista on ollut vähemmän, kesäkuun 2020 alusta voimaan tullut uusi tieliikennelaki muutti tieliikenteen rikesakot liikennevirhemaksuiksi.

– Poikkeuksen liikennerikoksien vähenemisestä muodostavat kuitenkin törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja rattijuopumukset, joiden määrä on nousut. Huumekuskien määrä liikenteessä herättää huolta poliisissa, poliisiylijohtaja Kolehmainen sanoo.

Alkuvuodesta poliisin tehtävät ovat luonnollisesti kohdistuneet sinne, missä ihmisetkin ovat eli yksityisiin tiloihin. Yleisten paikkojen tehtävämäärä vähentyi, mutta kotihälytystehtävien määrä lisääntyi. Ravintoloita koskevat rajoitukset ovat todennäköisesti lisänneet päihteiden käyttöä yksityisissä asunnoissa ja sitä kautta kotihälytyksiä sekä ilmoituksia häiritsevästä metelistä.

Lue myös: Poliisi julkaisi tilastonsa – huumausainerikosten ja seksuaalirikosten määrät nousivat

Kommentoi Facebookissa