Poliisi näkee korona-ajan henkisen pahoinvoinnin – ”Kotihälytystehtävillä kiinnitetään erityishuomio lasten tilanteeseen”

Vaikka rikoslakirikosten kokonaismäärä on alhaisempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, on nousua seksuaalirikosten, kiristysrikosten sekä liikennerikosten osalta.

Vaikka rikoslakirikosten kokonaismäärä on alhaisempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, on nousua seksuaalirikosten, kiristysrikosten sekä liikennerikosten osalta. (Kuva Poliisi)

Rikoksia on alkuvuonna tullut kaikkiaan poliisin tietoon kuitenkin vähemmän kuin viime vuonna.

RIKOKSET Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa on poliisin tietoon tullut valtakunnallisesti noin 227 000 rikoslakirikosta. Tämä on nelisen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Vaikka rikoslakirikosten kokonaismäärä on alhaisempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, on nousua seksuaalirikosten, kiristysrikosten sekä liikennerikosten osalta. Samaan aikaan kuitenkin tutkinta-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 17 vuorokaudella.

– Pitkittyneisiin tutkinta-aikoihin vaikuttavat useat syyt. Muun muassa vaativien ja törkeiden rikosten määrän kasvu on ollut jatkuvaa ja ne edellyttävät vaativia tutkintatoimia. Lisäksi kyberrikollisuuden määrä on kasvanut. Digitaalista todistusaineistoa on nykyisin mukana lähes kaikessa rikostutkinnassa, jolloin tekninen tutkinta vie aikaa, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta sanoo.

Matkustusrajoitukset ovat osaltaan vaikuttaneet myös siihen, että ulkomaalaisia on ollut vähemmän rikosasioiden asianomistajina tai epäiltyinä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Huumeiden käytön odotetaan lisääntyvän

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on laskenut vuoden takaiseen verrattuna. Laskua on noin 27 prosenttia.

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrät saattavat vuosittain vaihdella merkittävästi, mikäli poliisin tietoon tulee rikoskokonaisuuksia, joissa rikoksia ja rikoksesta epäiltyjä on useita. Tällaisia rikoskokonaisuuksia ovat muun muassa verkossa tapahtuvan huumausainekaupan paljastamiseen liittyvät tapaukset.

– Huolimatta poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrän laskusta, poliisin ja Tullin paljastamat huumausainerikokset indikoivat huumeiden käytön lisääntymistä, poliisijohtaja Heikinheimo sanoo.

Tätä johtopäätöstä tukevat THL:n huumeiden käyttöön liittyvät säännölliset kyselytutkimukset ja suurimmissa kaupungeissa tekemät jätevesitutkimukset.  Huumausaineiden käytön lisääntymisestä kertoo osaltaan myös se, että rattijuopumuksista yhä suurempi osa johtuu huumaavista aineista.

Kun vielä kaksi vuotta sitten rattijuopumuksista yli 50 prosenttia johtui alkoholista, pelkästään alkoholin osuus on nykyään alle puolet.

Korona-ajan turvattomuus näkyy

Kotihälytystehtävissä on noin neljän prosentin nousu verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun. Merkittävin tekijä Sanna Heikinheimon mukaan on korona ja siitä johtuvat ravintola- ja muut rajoitukset.

– Korona-ajan henkinen pahoinvointi ja turvattomuus näkyvät poliisitehtävillä, mikä heijastuu väkivaltaisena käytöksenä ja poikkeuksellisena häiriökäyttäytymisenä. Kotihälytystehtävien määrää seurataan tiiviisti ja tehtävillä kiinnitetään erityishuomio lasten tilanteeseen perheissä.

Juttuvinkki: Sisäministeri on huolissaan varjoyhteiskunnasta – ”Ilman oleskelulupaa maassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä”

Tammi–kesäkuussa 2021 poliisin tietoon tuli hieman vajaa 2 500 seksuaalirikosta. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on noin 27 prosenttia. Lukuun sisältyvät muun muassa seksuaalinen ahdistelu, raiskaus sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Pidemmällä aikavälillä muun muassa poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrä on jatkanut tasaista kasvuaan. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön määrät ovat vaihdelleet, mutta vuonna 2020 niitä kirjattiin selvästi tavanomaista enemmän ja kuluvan vuoden osalta määrä ylittää 2020 alkuvuoden tason.

Myös kiristysrikosten määrä jatkaa kasvuaan ja niitä on tullut poliisin tietoon noin 700 kappaletta enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kiristysrikosten määrän kasvua selittää psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaisiin kohdistuneet kiristykset.

Nuorten liikennekäyttäytymien huolettaa

Liikennerikokset ovat lisääntyneet kuluvana vuonna. Vaikka korona on hiljentänyt liikenteen määrää teillä, liikennerikosten kokonaismäärä kasvoi noin kahdeksan prosenttia.

Erityisesti liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet merkittävästi, eroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on jopa noin 25 prosenttia. Lisäksi liikennepoliisisektoria on työllistänyt muun muassa nopeusvalvonta, cruising- ja mopomiittien valvonta sekä kevään myötä alkanut mopo- ja moottoripyöräliikenne.

– Poliisi on pystynyt lisäämään jonkin verran liikennevalvontaan ja erityisesti raskaan liikenteen valvontaan kohdennettua työaikaa. Liikennerikollisuus on piilorikollisuutta, mitä enemmän valvotaan, sen enemmän rikoksia tilastoituu. Liikenneturvallisuuden kannalta on hyvä, että olemme pystyneet paljastamaan vakavia liikennerikoksia entistä enemmän, Heikinheimo sanoo.

Lue myös: Poliisihallitus vastaa Ylen uutisointiin rasismista – ”Tapauksesta on kahdeksan vuotta ja poliisi on saanut kirjallisen varoituksen”

Kommentoi Facebookissa