Sisäministeri on huolissaan varjoyhteiskunnasta – ”Ilman oleskelulupaa maassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä”

– Yksinkertaisia patenttiratkaisuja ei ole, vaan ilmiöitä on tarkasteltava monelta kantilta. Itsestään ne eivät katoa, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

– Yksinkertaisia patenttiratkaisuja ei ole, vaan ilmiöitä on tarkasteltava monelta kantilta. Itsestään ne eivät katoa, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo. (Kuva Valtioneuvoston kanslia)

Hallituksen laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma on päivitetty.

MAAHANTULO Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma on päivitetty hallitusohjelman mukaisesti vuosille 2021–2024. Ohjelman tarkoituksena on vaikuttaa kokonaisvaltaisesti laittomaan maahantuloon ja maassa oleskeluun, rajat ylittävään rikollisuuteen sekä siihen, ettei Suomeen syntyisi varjoyhteiskuntaa virallisen yhteiskunnan ulkopuolelle.

Ohjelmassa tarkastellaan myös ilman oleskeluoikeutta maassa oleskelevien asemaa, heihin liittyviä hyväksikäytön ilmiöitä ja alttiutta joutua osaksi ihmiskauppaa.

– Ilman oleskelulupaa maassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä, ajautua tekemään rikoksia ja joutua itsekin rikollisten hyväksikäyttämiksi, jopa ihmiskaupan uhreiksi. Tästä syystä on sekä yhteiskunnan että yksilöiden etu, että Suomessa pystytään kokonaisvaltaisesti ehkäisemään varjoyhteiskunnan muodostumista, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo.

Päivitetty toimintaohjelma sisältää sekä strategisen että operatiivisen tason toimenpiteitä, joita on kaikkiaan 52. Monilta osin kyse on olemassa olevasta viranomaistoiminnasta ja sen edelleen kehittämisestä. Suomelle on hallituksen mukaan myös tärkeää olla aktiivisesti mukana EU-yhteistyössä, sillä sen tulokset ovat usein vaikuttavampia kuin pienen jäsenvaltion kansalliset toimet.

– Ohjelmalla jatketaan viranomaisten pitkäjänteistä työtä osin hyvin vaikeiden haasteiden ratkaisemiseksi. Yksinkertaisia patenttiratkaisuja ei ole, vaan ilmiöitä on tarkasteltava monelta kantilta. Itsestään ne eivät katoa, ministeri Ohisalo toteaa.

Juttuvinkki: Yllättävä tutkimustulos – maahanmuuttoa vastustavat hyvin koulutetut nuoret aikuiset eivätkä syrjäytyneet

– On tärkeää, että toimet ovat samanaikaisesti tehokkaita ja inhimillisiä. Toimintaohjelman läpileikkaavia periaatteita ovat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaaminen sekä ihmiskaupan ilmitulon edistäminen ja haavoittuvassa asemassa olevien tunnistaminen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lapsen edun toteutumiseen, sanoo sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä.

Strategisten ja ministeriötasoisten toimien toimeenpanoa seuraa sisäministeriö. Operatiivisten toimien toimeenpanoa seuraa edellisten toimintaohjelmien tavoin laittoman maahantulon torjunnan virkamiestyöryhmä, joka toimii Poliisihallituksen johdolla. Sisäministeriö ja Poliisihallitus raportoivat toimeenpanosta oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmälle ohjelmakauden puolivälissä ja lopussa.

Laiton maahantulo ja maassa oleskelu on sisäministeriön mukaan Suomessa edelleen vähäistä, kun määrää verrataan kaikkeen Suomeen suuntautuvaan muuttoliikkeeseen. EU:n alueelle saavutaan pääasiassa laillisesti perheeseen liittyvien tekijöiden ja töiden vuoksi, ja vain pieni osa ihmisistä saapuu laittomasti.

Myös Suomeen muutetaan pääasiassa laillisesti työn, perhesiteiden ja opiskelun perusteella. Koronapandemia on vähentänyt liikkumista entisestään.

Lue myös: Kelan tuore tutkimus – maahanmuuttajat saavat erilaisia etuuksia muuta väestöä yleisemmin

Kommentoi Facebookissa