Ravintoloiden aukioloajat pitenevät ja buffetit sallitaan – elokuussa myös yli 500 hengen tilaisuudet

Anniskelu voidaan ensi maanantaista alkaen aloittaa aikaisintaan klo 09, ja se on lopetettava viimeistään klo 01.

Anniskelu voidaan ensi maanantaista alkaen aloittaa aikaisintaan klo 09, ja se on lopetettava viimeistään klo 01. (Kuva Fotolia)

Hallitus linjasi lievennyksistä kokoontumisten, ravitsemisliikkeiden ja vierailukäytäntöjen rajoituksiin.

KORONAVIRUS Hallitus on saanut neuvottelussaan kokonaiskatsauksen kaikista hallituksen linjauksista koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Neuvottelussa linjattiin lisäksi rajoituskokonaisuuksien lievennyksiä.

Valtioneuvosto suosittelee, että mikäli epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeamia, 1. elokuuta 2020 alkaen voidaan sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Tämä edellyttää turvallisuuden varmistamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden avulla.

Näitä ovat turvaetäisyyksien ja hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja asiakasmäärien rajaaminen, sekä tarvittaessa toimintaa eriyttäen. Aluehallintoviranomaiset tekevät harkintaansa pohjautuen päätökset heinäkuun aikana, enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Viimeisenä purkamistoimena voidaan 1. lokakuuta 2020 alkaen luopua kokoontumisrajoituksista ja sallia kaikki tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilömäärärajoitusta. Hallitus myös suosittaa, että toimijat omavalvonnallisesti turvaavat edellä mainittujen ohjeiden noudattamista edelleen. Heinäkuun loppuun asti rajoitukset ovat voimassa aluehallintoviraston aiempien päätösten mukaisesti.

Juttuvinkki: Hallitus purki lähimatkailun rajoituksia osittain – Viro vapautettiin, Ruotsin rajoitukset jatkuvat

Hallitus linjasi myös ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisen rajoittamisen lievennyksistä. Asetusta muutetaan 22. kesäkuuta 2020 alkaen niin, että ravitsemisliikkeet saavat olla auki klo 04 alkaen, ja ne on suljettava viimeistään klo 02. Anniskelu voidaan aloittaa aikaisintaan klo 09, ja se on lopetettava viimeistään klo 01.

Noutopöydät sallitaan jälleen. Ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella kolme neljäsosaa anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta henkilömäärästä. Kaikilla asiakkailla tulee edelleen olla oma istumapaikka.

Ravitsemisliikkeiden on lisäksi järjestettävä sisä- ja ulkotilojensa kalusteet ja palvelukäytäntönsä niin, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle. Ravitsemisliikkeiden on huolehdittava erityisesti siitä, ettei niiden tiloissa synny tarpeetonta tungosta, ja että asiakkaiden saapuminen toteutetaan niin, että asiakkaiden ja seurueiden välillä on riittävä etäisyys.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset poistuvat 13. heinäkuuta alkaen. Tämänkin jälkeen jokaisella asiakkaalla on kuitenkin oltava istumapaikka.

Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa puretaan. Suosituksen purkaminen koskee sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa. Vierailujen järjestämisessä tulee kuitenkin noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.

Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski.

Lue myös: Valmiuslain käytöstä luovutaan – ”Poikkeusolojen päättyminen ei tarkoita, että epidemian uhka olisi ohi”

Kommentoi Facebookissa