Rikosilmoitusten ja julkisten pahoinpitelyjen määrät vähenivät – rikosten selvitysprosentti nousi

Poliisihallituksen mukaan resurssien vähäisyys pidentää poliisin tutkinta-aikoja.

Poliisihallituksen mukaan resurssien vähäisyys pidentää poliisin tutkinta-aikoja. (Kuva AOP)

Hälytystehtävät, huumausainerikollisuus ja seksuaalinen häirintä kuitenkin lisääntyivät.

POLIISIHALLITUS Resurssipulasta huolimatta Poliisihallitus kertoo poliisin pystyneen tammi-kesäkuun aikana parantamaan kansalaisten turvallisuutta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden saralla sekä myös perinteisten rikosten torjunnassa.

– Pahoinpitelyt julkisilla paikoilla ovat vähentyneet ja rikosten selvitysprosentitkin ovat hiukan parantuneet, poliisijohtaja Tomi Vuori Poliisihallituksesta sanoo.

Vuoren mukaan liikenteessä valvontaa on pystytty kohdistamaan onnistuneesti. Hieman edellisvuotta pienemmästä työpanoksesta huolimatta on rattijuopumuksia ja liikennerikoksia paljastettu aikaisempaa enemmän. Samalla liikennerikkomusten väheneminen ja kasvanut huomautusmäärä kertovat erityisesti suurempien ylinopeuksien vähenemisestä.

– Poliisilla on kuitenkin haasteena pystyä vastaamaan hälytystehtävien määrän kasvuun sekä uusiin kasvaviin trendeihin huumaantuneena ajamiseen sekä lisääntyneisiin huumausainerikollisuuteen ja seksuaaliseen häirintään.

Resurssien vähäisyys pidentää tutkinta-aikoja kuten myös tutkintaprosessiin lisätyt erilaiset lakisäänteiset velvoitteet. Lupapalvelujen puolella kasvavat henkilökorttien myönnöt taas kertovat kansalaisten löytäneen kyseisen kortin edut.

Rikoslakirikoksista tehtyjen ilmoitusten – ei koske liikennerikoksia – kokonaismäärä jatkaa laskuaan. Poliisille ilmoitettiin vuonna 2018 tammi-kesäkuussa noin 201 000 rikoslakirikosta, mikä on lähes viisi prosenttia vähemmän verrattuna vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Laskua omaisuusrikoksissa on 8,3 prosenttia, väkivaltarikoksissa 5,5 prosenttia ja talousrikoksissa 34,4 prosenttia.

Rikosilmoitukset, joissa ulkomaan kansalainen on ollut asianomistajana, ovat hieman laskeneet. Sen sijaan ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen osuus on pysynyt samana viime vuoteen verrattuna.

Positiivista on myös rikosten selvitysprosentin hienoinen nousu. Erityisesti niin sanottuina pimeinä tulleiden rikosten selvitysaste on parantunut. Tämä siitäkin huolimatta, että poliisihenkilöstön määrä on käytännössä pysynyt ennallaan. Tutkinta-ajat ovat kuitenkin hiukan pidentyneet.

Alkuvuodesta 2018 poliisilla oli liki 510 000 hälytystehtävää. Kokonaisuudessaan poliisin hälytystehtävät lisääntyivät 9 526 tehtävällä verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2017.

Poliisin apuun turvaudutaan entistä useammin ei-kiireellisissä tilanteissa, joiden tehtävämäärät ovat eniten lisääntyneet. Hälytystehtävissä positiivinen piirre ovat vähentyneet kotihälytystehtävät, mitä tukee myös perheväkivaltailmoitusten vähentyminen.

Tammi-kesäkuussa paljastuneiden rattijuopumusten määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Kasvua on erityisesti alle 24-vuotiaiden osalta. Rattijuopumuksissa huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaminen on lisääntynyt. Tätä havaintoa tukee huumausainerikosilmoitusten määrän kasvu.

Vakavissa rikoksissa huumausainerikosilmoitusten määrä on kasvanut, vaikka samaan aikaan poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset ovat vähentyneet. Huumausainerikollisuus on siis näkyvämmin läsnä kansalaisten arjessa.

Siitäkin huolimatta, että poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrä on laskenut, seksuaalinen ahdistelu on lisääntynyt yhdessä muiden seksuaalirikosten kanssa edellisvuoteen verrattuna.

Lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä tehtyjen ilmoitusten määrä on lisääntynyt. Internet osaltaan mahdollistaa nämä rikokset. Toisaalta myös yleinen tietoisuus rikosilmiöstä on parantunut, jolloin ilmoituskynnys on myös madaltunut.

Poliisihallitus toteaa seksuaalisen ahdistelun torjunnan olevan haastavaa. Onnistuakseen se vaatii laajan sidosryhmäyhteistyön lisäksi yhteiskunnallista keskustelua sekä valistusta asenneilmapiirin parantamiseksi.

Lue myös: Poliisi tutkii useita alaikäisten tekemiksi epäiltyjä ryöstöjä – ”Yksi vakavimmista rikosilmiöistä”

Kommentoi Facebookissa