Sähköautojen latausverkostoa tuetaan viidellä miljoonalla eurolla

Taloyhtiöiden lataustolpparivistöksi riittää kevyempi versio kuin Teslan Supercharger -pisteessä.

Kiinteistöyhtiöiden lataustolpparivistöksi riittää kevyempi versio kuin Teslan Supercharger -pisteessä. (Kuva Tesla)

Tukea latauspisteelle voivat hakea kaikki yritykset toimialasta riippumatta.

LIIKENNE Valtio vauhdittaa lähivuosina sähköautojen latausverkoston laajentumista lähes viidellä miljoonalla eurolla. Tuki on merkittävä askel kohti päästötöntä liikennettä, mutta sähköautoilun voimakkaan kasvusysäyksen aikaansaamiseksi tarvitaan kannustimia myös sähköautojen hankintaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 4,8 miljoonaa euroa sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin laajentamiseen vuosina 2017–2019 osana hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta. Tavoitteena on sysätä liikkeelle jopa 15 miljoonan euron latausjärjestelmäinvestoinnit ja kolminkertaistaa nykyinen julkinen latausverkosto.

Tuki kohdistuu vain julkisesti kaikille käyttäjille avoimiin älykkäisiin latauslaitteisiin ja vauhdittaa erityisesti pikalatureiden käyttöönottoa. Normaalien laturien tukiprosentti on 30 prosenttia. Puolet tukipotista varataan pikalataukseen, jonka osalta tukiprosentti on 35 prosenttia.

Toimialalla ollaan yleisesti tyytyväisiä ministeriön päätökseen tukea latausinfrastruktuurin rakentamista etupainotteisesti. Tukea tarvitaan jatkossa kuitenkin myös sähköautojen kaupan vauhdittamiseen.

– Tuki tuo kaivatun piristysruiskeen sähköautojen latausinfrastruktuurin kehitykseen. Kattava julkinen latausverkosto on yksi keskeisimmistä kriteereistä sähköautoa harkittaessa. Kun sähköautojen osuus ylittää 10 prosentin rajan, tulee myös sähköauton latauksesta järkevää liiketoimintaa latauspisteen omistajille, arvioi Virran toimitusjohtaja Jussi Palola.

Palola ei kuitenkaan usko infrastruktuurin yksin ratkaisevan liikenteen sähköistymisen pullonkauloja.

– Latausjärjestelmien tuki on merkittävä askel, ja seuraavaksi toimenpiteitä tarvitaan myös sähköautojen hankinnan edistämiseksi. Tuki ajoneuvoille on tarpeen, jotta hallituksen tavoite saada 250 000 sähköautoa Suomeen 2030 mennessä saavutettaisiin, Palola jatkaa.

Keskeistä tuessa on sen kohdistuminen älykkäisiin latauslaitteisiin. Älykkäällä latauksella tarkoitetaan latausjärjestelmää, joka sisältää tietoliikenneyhteyden ajoneuvon ja latauslaitteen välillä sekä tietoliikenneyhteyden latauslaitteen ja latauspalveluntuottajan välillä. Käytännössä älykäs lataus tarkoittaa siis älykästä latauslaitetta ja siihen liitettyä palvelua, jolla latausta voidaan mitata, etäohjata sekä hyödyntää energiajärjestelmän palveluissa.

– Älylatauksen tärkein ominaisuus on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää sähköautoja osana energiajärjestelmää. Näissä palveluissa Suomi on edelläkävijä, ja älykkään latauksen yhdistäminen älykkääseen sähköverkkoon vie Suomen latausjärjestelmän kansainväliseen kärkeen, Palola kertoo.

Sähköautojen julkinen lataus yleistynee nopeimmin liikekiinteistöissä ja päätieverkolla. Sähköautojen latausliiketoiminta ei kuitenkaan ole toimialaan sidottu, vaan jokainen yritys voi omassa kiinteistössään tarjota tukeen oikeutettua julkista latauspalvelua ja laskuttaa sen käytöstä.

Tuen piiriin voivat hakeutua kaikki energiatuen kriteerit täyttävät yritykset. Tuen ehtona on, että kaikki kuluttajat voivat käyttää latauslaitetta ilman syrjiviä ehtoja. Tunnistus-, käyttö- ja maksuehdot määräytyvät markkinaehtoisesti. Päivän Lehti on aikaisemmin kirjoittanut kiinteistöjen lataustolpista otsikolla Lämmityspistorasiat ovat kohta sähköautojen lataustolppia.

Tarkemmat ehdot tuesta löytyvät osoitteesta lataustuki.fi.

Kommentoi Facebookissa