Sata verkkoa vaihdetaan katiskoihin – saimaannorpan leviämistä yritetään auttaa

Saimaannorppia on jäljellä noin 360 kappaletta, kalanpyydysten sivusaaliiksi joutuminen on sen suurin uhka.

Saimaannorppia on jäljellä noin 360 kappaletta, kalanpyydysten sivusaaliiksi joutuminen on sen suurin uhka. (Kuva Juha Taskinen/ Suomen luonnonsuojeluliitto)

Ensimmäinen elinvuosi on saimaannorpalle vaarallisin, liian moni kuutti kuolee kalanpyydyksiin.

LUONTO Saimaannorppa on jo usean vuoden ajan yrittänyt levittäytyä Puruvedelle, josta se aikanaan metsästettiin kokonaan pois. Vuoden 2016 kannanarvion mukaan Puruvedellä olisi 5–7 norppaa. Todisteita kuutin syntymästä ei ole kuitenkaan vielä saatu.

Naarasnorppa kuoli muikkuverkkoon Puruvedellä vuonna 2009. Huolimatta verkkokuolemasta sekä norpan vakiintuneesta pesinnästä Puruvedellä, alueella ei toistaiseksi ole minkäänlaisia kalastusrajoituksia norpan turvaksi. Nyt on Puruveden norppavesillä kalastavilla hyvä mahdollisuus siirtyä verkkokalastuksesta norpalle turvalliseen katiskakalastukseen.

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää nimittäin Vaihda verkot katiskaan -yleisötapahtuman Kerimäen torilla lauantaina. Luonnonsuojeluliitto jakaa tapahtumassa 100 norppaturvallista Weke-katiskaa. Katiskoiden jako on suunnattu Puruvedellä kalastavien osakaskuntien jäsenille. Kalastajat voivat halutessaan tuoda vanhoja verkkoja vaihdossa, mutta niiden tuominen ei ole ehdoton edellytys katiskan saamiselle.

Katiskan saaminen edellyttää kuitenkin sopimuksen allekirjoittamista. Sopimuksessa kalastaja lupautuu välttämään verkkokalastusta norppa-alueilla sekä luovuttamaan Luonnonsuojeluliitolle yhteystietonsa myöhemmin tehtävää katiskakalastuskyselyä varten.

Saimaannorppia on jäljellä noin 360 kappaletta. Tämän vuoden pesälaskennat on juuri saatu tehtyä, mutta yhteenvedon sekä tämänvuotisen kannanarvion tekeminen on vielä kesken. Vähälumisen talven takia apukinoksia tehtiin yli 270 kappaletta. Ensimmäinen elinvuosi on saimaannorpan elämän vaarallisin, yhä edelleen liian moni kuutti kuolee kalanpyydyksiin, erityisesti verkkoihin. Keväinen kalastusrajoitusaika kestää 15.4.–30.6.

Puruvesi on Luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä kohde. Puruvesi on Saimaaseen kuuluva järviallas, joka sijaitsee Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien rajalla. Puruveden muikku on tunnettu pehmeäruotoisuudestaan ja sillä on EU:n komission myöntämä suojattu maantieteellinen merkintä ja nimisuoja. Järvi on ollut tärkeä kalastusalue vuosisatojen ajan.

Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma on osa Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Hankkeen aikana vastaavia tapahtumia on järjestetty Savonlinnassa, Varkauden Kangaslammella, Taipalsaarella ja Liperissä.

  • Katiskoja jaetaan Kerimäen torilla lauantaina 29.4. klo. 11 alkaen

Kommentoi Facebookissa