Säteilyturvakeskus arvioi 10 vuotta myöhästyneen ydinvoimalaitoksen – ”Olkiluoto kolmoselle voi myöntää käyttöluvan”

Olkiluoto 3:n rakennustyöt aloitettiin keväällä 2005 ja valmista oli määrä olla neljä vuotta myöhemmin keväällä 2009.

Olkiluoto 3:n rakennustyöt aloitettiin keväällä 2005 ja valmista oli määrä olla neljä vuotta myöhemmin keväällä 2009. (Kuva TVO)

STUK on tehnyt OL3-hankkeesta kolme turvallisuusarviota ja valvonta jatkuu.

OLKILUOTO Säteilyturvakeskus on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon, jonka mukaan Teollisuuden Voiman Eurajoen Olkiluotoon rakentaman uuden ydinvoimalaitosyksikön, OL3:n, käyttö on turvallista. Käyttöluvasta päättää valtioneuvosto.

STUK:n TEM:lle antama lausunto perustuu kokonaisvaltaiseen turvallisuusarvioon. STUK on valvonnassaan ja turvallisuusarviota tehdessään arvioinut laitoksen teknisen ja rakenteellisen turvallisuuden lisäksi TVO:n organisaation ja työntekijöiden kykyä käyttää laitosta turvallisesti.

OL3:n turvallisuusvalvonnan projektipäällikkö Minna Tuomainen STUK:sta muistuttaa, että laitoksen ja sen käytön turvallisuudesta vastaa luvanhaltija eli TVO. Ydinvoimalaitoksen käyttölupa myönnetään aina määräaikaisena. STUK ei näe estettä myöntää TVO:lle laitoksen käyttölupaa hakemuksen mukaisesti vuoden 2038 loppuun saakka.

Turvallisuusarvion loppupäätelmä on, että laitos on rakennettu turvalliseksi ja TVO kykenee käyttämään sitä turvallisesti. STUK esittää lupaehdoksi, että TVO tekee vuoden 2028 loppuun mennessä laitokselle määräaikaisen turvallisuusarvioinnin ja toimittaa sen STUKille hyväksyttäväksi.

– Turvallisuus tarkoittaa tässä lyhyesti sanottuna sitä, että käytöstä ei aiheudu vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle, siteeraa Tuomainen ydinenergialakia.

STUK:n turvallisuusarvio koskee paitsi laitoksen käyttöä, myös ydinpolttoaine- ja ydinjätehuoltoa. TVO:n suunnitelma on, että OL3:n ydinjätteistä huolehditaan loppusijoitusta myöten Olkiluodossa. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitussuunnitelma perustuu Posiva Oy:n loppusijoitushankkeeseen.

Minna Tuomainen muistuttaa, että valmistelut OL3:n käytön aloittamiseksi ovat vielä kesken ja STUK valvoo tiiviisti käynnistämistä edeltävää työtä käyttöluvan myöntämisen jälkeenkin. Esimerkiksi järjestelmien koekäyttö ja erilaisten ohjeiden laadinta on vielä osin kesken.

Ydinpolttoaineen lataamista varten TVO tarvitsee vielä myös erillisen latausluvan STUK:lta. Yksi valvottava ja tarkastettava asia ennen polttoaineen lataamista on laitoksen koekäytössä havaitun primääripiirin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtelyn vaimentaminen. Tähän on olemassa vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja. STUK tarkastaa TVO:n valitseman ratkaisun suunnitelmat, valvoo työtä ja todentaa ennen polttoaineen latausta, että muutostyöt on tehty ja ratkaisun toimivuus on testattu.

Kun Olkiluoto 3 käynnistyy ja rakentamisen valvonnan projekti päättyy laitoksen kaupallisen käytön alettua, STUK:n valvonnasta tulee käytön valvontaa. Sen jälkeen STUK:lla on valvottavana viisi käytössä olevaa ydinvoimalaitosyksikköä.

Lue myös: Olkiluoto 3:n kymmenen vuoden myöhästyminen – Areva maksaa riidan sovintona 450 miljoonan euron korvaukset

Kommentoi Facebookissa