Selvitys Kulmunin eroon johtaneesta koulutuksesta valmistui – ”Ministeriö ryhtyy jatkotoimenpiteisiin epäselvyyksien johdosta”

– Puheharjoituksessa harjoittelin esimerkkinä puoluekokouspuhetilannetta. Sitä ei olisi pitänyt tehdä, Katri Kulmuni myöntää.

– Puheharjoituksessa harjoittelin esimerkkinä puoluekokouspuhetilannetta. Sitä ei olisi pitänyt tehdä, Katri Kulmuni myöntää. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Sisäinen tarkastus suosittelee toimenpiteitä Tekir Oy:n ja ministerin erityisavustaja Kari Jääskeläisen suhteen.

VIESTINTÄKOHU Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson on vastaanottanut sisäisen tarkastuksen selvityksen koskien elo-joulukuussa 2019 silloiselle elinkeinoministerille Katri Kulmunille Tekir Oy:ltä hankittuja viestintäpalveluja.

Selvityksessä tarkasteltiin ministeriön toiminnan oikeellisuutta hankinnassa sekä viestintäpalveluiden sisältöjä, ajoitusta ja tilaajatietoja. Selvitykseen pyydettiin lisätietoja Tekir Oy:ltä, Katri Kulmunilta sekä ministerin erityisavustajana toimineelta Kari Jääskeläiseltä. Tekir Oy:n pääomistaja on Harri Saukkomaa.

Ministeriön viestintä- sekä henkilöstö- ja hallintoyksikkö ovat toimineet hankintaprosessissa hankintalain ja valtioneuvoston hankintaohjeen mukaisesti eikä prosessissa ole siltä osin huomautettavaa. Sopimusta olisi selkeyttänyt kuitenkin yksityiskohtaisempi rajaus Katri Kulmunin uusien ministeritehtävien haltuunottoon.

Selvityksen perusteella ministeriössä oli kuitenkin perusteltua olettaa, että hankinnan kokonaisarvo pysyy alle 20 000 eurossa. Ylittymistä edesauttoi se, että sopimuksessa ei ollut määritelty kattohintaa eikä voimassaoloaikaa ja se, että lisätilauksia Tekir Oy:lle tehtiin suoraan ministerin erityisavustajan toimesta kertomatta niistä maksuista vastaavalle ministeriön hallinnolle.

Lisäksi kolmannessa laskussa Tekir Oy laskutti valtiovarainministeriötä 3.12.2019 suoritteesta, joka olisi kuulunut TEM:n maksettavaksi. Lasku ei koskaan saapunut TEM:iin tarkastettavaksi ja mahdollisia lisäselvityksiä varten.

Juttuvinkki: Talvivaara on Suomen vihatuin yritys – tutkimuksen teetti oma viestintätoimisto!

Selvityksen perusteella sopimuksen valmistelussa ministerin erityisavustaja Kari Jääskeläisen ohjaus oli vahvaa. Hän antoi selkeästi ymmärtää toimivansa ministerin antamalla mandaatilla, jota hänellä ei Katri Kulmunin antaman selvityksen mukaan kuitenkaan ollut. Jääskeläinen teki myös itse töiden tilaukset, joista osasta ministeri ja ministeriön hallinto eivät olleet tietoisia, vaikka ministeriön työjärjestyksen mukaan erityisavustajan tulee antaa virkamiehille näiden tehtävien hoitamisessa tarvittavat tiedot.

Osa Tekir Oyn laskuttamista töistä oli tehty ennen sopimuksen solmimista. Tekir Oy on laskuttanut työstä, josta Katri Kulmuni ei ole ollut selvityksensä mukaan tietoinen. Tekir Oy on myös laskuttanut lisätyötä valmennushankkeina, vaikka sopimuksen mukaan lisätyö olisi pitänyt tehdä tuntityönä.

Valmennuksissa 3.9.2019 ja 3.12.2019 on harjoiteltu tilanteita, jotka ovat liittyneet Katri Kulmunin työhön puolueen puheenjohtajana. Sisäisen tarkastuksen näkemyksen mukaan erilaiset simulaatioharjoitukset tukevat kuitenkin myös ministerin työhön liittyviä esiintymisvalmiuksia, vaikka eivät suoraan sisällöltään olisikaan ministerin työhön liittyviä.

Selvityksen johtopäätöksenä sisäinen tarkastus suosittelee, että laskutuksessa ja palveluiden tilaamisessa ilmenneiden epäselvyyksien johdosta ministeriö ryhtyy jatkotoimenpiteisiin Tekir Oy:n ja Kari Jääskeläisen suhteen. Ministeriö päättää näistä toimenpiteistä myöhemmin.

Lue myös: Talvivaaran maineesta vastannut viestintäyhtiö sparrasi Katri Kulmunia valtion laskuun kymmenillä tuhansilla – ”Esiintyminen jännittää minua”

Kommentoi Facebookissa