Terrorismirikosten rangaistavuutta halutaan laajentaa – ”Terroristiorganisaatiot eivät pidä jäsenrekistereitä”

Euroopassa on satoja ihmisiä saanut surmansa erilaisissa terrori-iskuissa tällä vuosituhannella.

Euroopassa on satoja ihmisiä saanut surmansa erilaisissa terrori-iskuissa tällä vuosituhannella. (Kuva AOP)

Oikeusministeriön asettama työryhmä ei kuitenkaan esitä rangaistavaksi jäsenyyttä tai ryhmään kuulumista.

TERRORISMI Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa terrorismiin liittyvän toiminnan tekemistä rangaistavaksi nykyistä laajemmin. Suomessa on säädetty rangaistavaksi terroristiryhmän toiminnan edistämiseen liittyviä tekoja. Työryhmän ehdotuksen mukaan rangaistavaksi säädettäisiin myös se, että henkilö hoitaa terroristiryhmän rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää.

Tällaisten tehtävien kirjo voi olla laaja, esimerkiksi terroristiryhmän aseelliseen toimintaan osallistuminen, ryhmän toimintaan liittyvä ideologinen koulutus ja toimintavalmiudesta huolehtiminen sekä terroristiryhmän viestintäpalveluista tai tietoteknologiasta huolehtiminen. Samalla rikoksen nimike muutettaisiin terroristiryhmän toimintaan osallistumiseksi.

— Terrorismirikokset ovat yhteiskunnan perustoimintoja sekä ihmisten henkeä, terveyttä ja turvallisuutta hyvin vakavasti vaarantavia rikoksia. Terrorismirikoksiin liittyvien lakien on kaikilta osin oltava ajan tasalla. Suomessa lainsäädäntö onkin jo varsin kattavaa. Työryhmän ehdottama laajennus on kuitenkin perusteltu muutos, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Juttuvinkki: Ulkoministeriö vahvistaa – Suomeen on saapunut kolme al-Holin leiriltä paennutta perhettä

Työryhmä ei esitä rangaistavaksi terroristiryhmän jäsenyyttä tai ryhmään kuulumista, sillä niiden määritteleminen riittävän tarkkarajaisesti ja näyttäminen toteen olisi ongelmallista.

— Terroristiorganisaatiot eivät pidä jäsenrekistereitä. Koska kuuluminen terroristijärjestöihin ilmenee yleensä aktiivisena osallistumisena ryhmän toimintaan, huomion kiinnittäminen osallistumiseen on perusteltua, Henriksson toteaa.

Uutena rikoksena työryhmä ehdottaa säädettäväksi rangaistavaksi terrorismirikoksiin liittyvän julkisen kehottamisen. Se tapahtuisi esimerkiksi joukkotiedotusvälinettä tai sosiaalista mediaa käyttäen tai väkijoukossa ja sisältäisi kehotuksen tai houkuttelun värväytyä terroristiryhmään tai tehdä terrorismirikos

Terrorismirikoksiin liittyvän julkisen kehottamisen rangaistavuus ei kuitenkaan edellyttäisi, että kehotuksen seurauksena nimenomaisesti aiheutuu vaaraa terrorismirikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisestä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että julkisen kehottamisen rahoittaminen ja matkustaminen toiseen valtioon kehottamisrikoksen tekemistä varten tulisivat rangaistaviksi.

Työryhmä arvioi tekemänsä kansainvälisen vertailun perusteella, että terrorismirikoksia koskevat rangaistussäännökset ovat Suomessa yleisesti ottaen kattavia verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin valtioihin.

Lue myös: Suojelupoliisin mukaan terrorismin uhka on edelleen kohonnut – Suomi on jatkuvasti laittoman tiedustelun kohteena

Kommentoi Facebookissa