STM selvitti miksi Suomi ei ehtinyt mukaan EU:n yhteishankintoihin – ”Henkilö siirtyi toiselle osastolle toisiin tehtäviin”

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosella oli käsitys, että sopimuksen valmistelu etenee nopeasti.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosella oli käsitys, että sopimuksen valmistelu etenee nopeasti. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Selvityksen mukaan sopimukseen liittyminen viivästyi valmisteluvastuun epäselvyyden vuoksi.

KORONAVIRUS Sosiaali- ja terveysministeriössä hallintoylijohtaja Jaana Koski on selvittänyt, miksi Suomen liittyminen EU-yhteishankintaa koskevaan puitesopimukseen viivästyi. Selvityksen mukaan viivästymisen aiheutti valmisteluvastuun epäselvyys virkamiesten kesken.

Samalla hallintoylijohtaja selvitti, miksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosella ei ollut tietoa siitä, että Suomi ei ehtinyt ensimmäisiin yhteishankintoihin. Ministeri oli todennut julkisuudessa, että Suomi ehti hyvin mukaan EU:n suojavarustehankintoihin koronavirukseen liittyen. Suomi allekirjoitti sopimuksen kuitenkin vasta viimeisenä jäsenmaana 27. maaliskuuta.

EU-yhteishankintoihin osallistuminen edellyttää JPA-puitesopimukseen – Joint Procurement Agreement – liittymistä. Liittyminen kuuluu yleisenä varautumisasiana sosiaali- ja terveysministeri Pekoselle. Tästä on ministeriön mukaan pidettävä erillään yksittäisiin JPA:n hankintarenkaisiin osallistumiset, jotka puolestaan kuuluvat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, ellei kyse ole rokotteiden ja lääkkeiden hankkimisesta.

Selvityksessä vedotaan vuonna 2017 ministeriössä tapahtuneeseen organisaatiouudistukseen:

”Tällöin valmisteluvastuussa ollut henkilö siirtyi toiselle osastolle toisiin tehtäviin tarkoituksena kuitenkin osallistua tähän työhön jatkossakin. Henkilö siirtyi sittemmin virkavapaalle ja kokonaan pois ministeriöstä.”

Lisäksi eri osastot olettivat toisen osaston hoitavan asiaa:

”Alun perin asian valmistelusta vastanneen virkamiehen osastolla oli käsitys, että henkilön siirtymisen myötä myös JPA:han liittymisen valmisteluvastuu siirtyi toiselle osastolle. Asia oli ministeriön sisäisessä KV/EU-asioiden seuranta-asiakirjassa merkitty molemmille osastoille. Koska asiaa ei aiemmin pidetty kiireellisenä, ei ennen koronatilannetta noussut esille, että molemmat osastot olettivat toisen osaston olevan vastuussa asian etenemisestä.”

”Kun STM:n valmiuden koordinaatioryhmässä sovittiin 19.2.2020 pikaisesta etenemisestä, niin alun perin asian valmistelusta vastannut osasto oletti, että toinen osasto oli valmistelemassa JPA:han liittymistä ja oli valmistelussa jo suhteellisen pitkällä. Tilanteen selviäminen kesti vajaa neljä viikkoa.”

Epävirallinen koronatilannekatsaus pidettiin 25.2. 2020 ja siihen osallistuivat ministeri Kiuru ja hänen erityisavustajansa sekä ministeri Pekosen puolelta valtiosihteeri ja erityisavustaja. Tässä tilaisuudessa kansainvälisten asioiden yksikön virkamies nosti esille myös liittymissopimuksen ja varmisti, että myös poliittinen johto toivoo sopimukseen liittymistä.

Selvityksen mukaan hankintojen yksityiskohtia tai ministereiden vastuunjakoa JPA:han liittymisessä tai EU-hankinnoissa ei tällöin käyty läpi:

Selvityksessä annetaan lopuksi kaksi toimenpide-ehdotusta:

1) On aina selvitettävä, mitä keskeneräisiä töitä pitkälle virkavapaalle jäävällä tai irtisanoutuneella työntekijällä on, sekä huolehdittava niiden siirtämisestä toiselle henkilölle.

2) Organisaatiouudistusten yhteydessä varmistetaan, että tehtävänkuvat ja menettelytavat ovat selkeät.

Lue myös: Sanna Marin keskusteli YK:n pääsihteerin kanssa – Suomi tukee 30 miljoonalla koronaviruksen vastaisia globaaleja toimia

Kommentoi Facebookissa