STM:n hallitusneuvos viivytti pyydetyn asiakirjan luovuttamista lainvastaisesti kaksi ja puoli vuotta – ”Inhimillinen erehdys”

Hallitusneuvos Ismo Tuominen menetteli lainvastaisesti, sillä asian käsittelyaika ylitti merkittävästi julkisuuslaissa säädetyn määräajan.

Hallitusneuvos Ismo Tuominen menetteli lainvastaisesti, sillä asian käsittelyaika ylitti merkittävästi julkisuuslaissa säädetyn määräajan. (Kuva AOP)

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi toiminnasta huomautuksen ”vastaisen varalle”.

VIRKAVELVOLLISUUS Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut ratkaisunsa tapauksessa, jossa helsinkiläinen yksityishenkilö teki kantelun 16.9.2017 esitetystä asiakirjapyynnöstä, mutta asiakirja luovutettiin vasta yli kaksi ja puoli vuotta myöhemmin.

Esitetty tietopyyntö koski EU-komission lausuntoa, ovatko Suomen alkoholilaki sekä siihen suunnitellut uudistukset EU-lakien vastaisia. Julkisuudessa on käyty keskustelua erityisesti siitä, onko alkoholilain etämyyntiä koskeva pykälä ristiriidassa komission kannan kanssa. Suomen on epäilty estävän tavaroiden vapaata liikkumista.

Asiakirjapyyntö ohjattiin STM:n hallitusneuvos Ismo Tuomisen käsiteltäväksi. Lausunnon mahdollista salassapitoa selvitettiin komissiolta, joka ilmoitti 29.9.2017 lausunnon olevan julkinen. Kantelija sai lausunnon kuitenkin vasta 16.4.2020 hänen pyydettyään sitä uudelleen.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin lausuu, että hallitusneuvoksella oli syksyllä runsaasti valiokuntakuulemisia, minkä vuoksi asia jäi hoitamatta. Lisäksi asiassa ilmeni erikoinen virhemerkintä.

”Kysymyksessä ei ollut asiakirjan tahallinen salaaminen, vaan asiakirja jäi toimittamatta inhimillisen erehdyksen vuoksi. Asianhallintajärjestelmässä asia oli erehdyksessä merkitty ratkaistuksi, minkä vuoksi se ei ollut tullut esiin keskeneräisten asioiden seurannassa.”

Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Tietopyynnön käsittely viivästyi kuitenkin olennaisesti kestäen runsaat kaksi ja puoli vuotta.

Sakslin katsoo hallitusneuvoksen menetelleen lainvastaisesti siinä, että asian käsittelyaika ylitti merkittävästi julkisuuslain 14 §:n 4 momentissa säädetyn määräajan. Seurauksena hän antaa hallitusneuvokselle ”huomautuksen vastaisen varalle”.

”Asian käsittelyn yhteydessä ei tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella olisin katsonut aiheelliseksi arvioida asiaa rikosoikeudelliselta kannalta. Kantelija voi halutessaan omalla vastuullaan tehdä asiasta ilmoituksen poliisille. En kuitenkaan voi arvioida, olisiko ilmoituksella menestymisen mahdollisuuksia.”

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo tutkivansa erikseen vielä kantelun kohtaa siitä, salasiko hallitusneuvos Tuominen  tiedon komission kannasta myös eduskunnan valiokunnilta uuden alkoholilain säätämisen aikoihin.

Lue myös: Tytti Yli-Viikariin liittyvä epäily vahvistui esitutkinnassa – ”Virkamies on käyttänyt lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin”

Kommentoi Facebookissa