Stora Enso on lopettamassa pysyvästi Veitsiluodon tehtaan – työpaikka lähdössä 670 henkilöltä

Kemin Veitsiluodon tehtaan kolmen paperikoneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 790 000 tonnia.

Kemin Veitsiluodon tehtaan kolmen paperikoneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 790 000 tonnia. (Kuva Stora Enso)

Myös Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa päättyisi sellun ja paperin tuotanto.

TALOUS Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden henkilöstön kanssa suunnitelmasta lopettaa sellun ja paperin tuotanto pysyvästi molemmilla tehtailla. Suunnitellut sulkemiset toteutettaisiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja ne vaikuttaisivat suoraan 670 henkilöön Suomessa ja 440 henkilöön Ruotsissa.

Yhtiö toteaa, että paperin kysyntä Euroopassa on laskenut yli vuosikymmenen ajan. Tätä kehitystä on edelleen kiihdyttänyt koronaviruspandemia, joka on johtanut muutoksiin kuluttajien käyttäytymisessä. Tämän seurauksena Euroopan paperimarkkinoilla on huomattava ylikapasiteetti.

Sekä Kvarnsvedenin että Veitsiluodon tehtaat ovat Stora Enson mukaan tappiollisia, eikä niiden kannattavuuden uskota saavuttavan tyydyttävää tasoa tulevaisuudessakaan.

– Koko paperiliiketoimintamme kilpailukyvyn parantamiseksi meidän on mukauduttava markkinaolosuhteisiin, mikä valitettavasti tarkoittaa kannattamattomien tehtaiden sulkemista. Keskitymme pakkauksiin, rakentamisen ratkaisuihin ja biomateriaalien innovaatioihin, joissa näemme vahvaa kasvupotentiaalia, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Juttuvinkki: Neste valitsi jalostamon paikaksi Rotterdamin Porvoon sijasta – ”Kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät”

Hän sanoo yhtiön tutkineen useita vaihtoehtoja Veitsiluodon ja Kvarnsvedenin tehtaiden taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Mikään näistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan ole osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi.

– Mikäli tehtaat päätetään sulkea, teemme tiivistä yhteistyötä yhdessä Stora Enson muiden toimipaikkojen, Kemin ja Borlängen kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa tukeaksemme työntekijöiden uudelleen työllistämistä ja kouluttamista sekä käymme keskusteluja myös vaihtoehtoisten käyttötapojen löytämiseksi tehdasalueille, sanoo Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst.

Suunnitellut tehtaiden sulkemiset vähentäisivät Stora Enson paperintuotantokapasiteettia 35 prosenttia noin 2,6 miljoonaan tonniin vuodessa. Stora Enson paperiliiketoiminnan liikevaihto laskisi noin 600 miljoonaa euroa vuodessa ja konsernin operatiiviseen käyttökatteeseen odotetaan noin 35 miljoonan euron vuotuista parannusta. Suunniteltujen sulkemisten jälkeen Paper-divisioonan osuus konsernin liikevaihdosta olisi hieman yli 10 prosenttia.

Puunhankinnan Pohjois-Suomessa ja Keski-Ruotsissa on tarkoitus jatkua kuten ennenkin, sillä alueet ovat edelleen tärkeitä puuraaka-aineen lähteitä yhtiölle. Kemin Veitsiluodon tehdasalueella on myös sellutehdas, hiomo, arkittamo ja saha. Suunniteltu tehtaan sulkeminen vaikuttaisi enintään 670 henkilöön, joista 530 työskentelee Paper-divisioonassa ja 140 kunnossapitoyhtiö Eforassa.

Veitsiluodon saha jatkaisi toimintaansa Wood Products -divisioonassa. Saha työllistää noin 50 henkilöä. Stora Enso pyrkii myymään 50 prosentin osuutensa satamaoperaattori Kemi Shipping Oy:stä.

Lue myös: Metsä Group rakentaa uuden biotuotetehtaan Kemiin – ”Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa”

Kommentoi Facebookissa