Suomalaiset kokevat koronan vaikuttaneen elämään myös positiivisesti – piristysruiske ruoanlaittoon

Vastaajista lähes kolmannes kokee, että koronan tuoma muutos elämään on vaikuttanut positiivisesti heidän tapaansa laittaa ruokaa.

Vastaajista lähes kolmannes kokee, että koronan tuoma muutos elämään on vaikuttanut positiivisesti heidän tapaansa laittaa ruokaa. (Kuva Crowst)

Urheiluharrastukset sekä sosiaalinen elämä ovat kuitenkin kokeneet kolauksen.

KORONAVIRUS Uudessa tutkimuksessa suomalaiset arvioivat miten koronapandemia on vaikuttanut heidän elämäänsä viidellä osa-alueella kuluvan vuoden aikana. Nämä alueet ovat tapa tehdä töitä, ajanvietto kotona, ruoanlaitto, tavaroiden ja palveluiden ostaminen verkossa sekä liikunta.

Vastaajista enemmistö eli 55,9 prosenttia kokee, että koronapandemia on vaikuttanut elämään myös positiivisesti muun muassa etätyön, lisääntyneen vapaa-ajan, ruoanlaiton sekä rahansäästön muodossa. Kokonaistuloksia katsottaessa selkeä enemmistö koki koronan vaikuttaneen heidän elämäänsä radikaalisti tai melko paljon. Huomionarvoista on, että lähes 40 prosenttia vastaajista koki, että korona on vaikuttanut heidän elämäänsä melko vähän tai ei lainkaan.

Koronapandemian tuomat poikkeusolot ovat lisänneet suomalaisten kotona viettämän ajan osuutta päivittäisessä arjessa. Vastaajista lähes 37 prosenttia kokee tämän positiivisena, kokien kotona ajan olevan kiireettömämpää ja aikaa olevan enemmän myös itselle ja perheelle.

Poikkeusolot ovat lisänneet suomalaisten kotona viettämän ajan osuutta päivittäisessä arjessa.
Poikkeusolot ovat lisänneet suomalaisten kotona viettämän ajan osuutta päivittäisessä arjessa. (Kuva Crowst)

Vastaajista yli 26 prosenttia kokee muutoksen negatiivisena, perustellen tyypillisesti tunnettaan yksinäisyydellä, sosiaalisten kontaktien puutteella ja ahdistuneisuudella. Vastaajista yli kolmasosa kuitenkin kokee, ettei heidän tavassaan viettää aikaa kotona ole tapahtunut muutosta suuntaan tai toiseen.

Kotona tapahtuva ruoanlaitto on kokenut koronapandemian myötä piristysruiskeen. Vastaajista 30,5 prosenttia kokee, että koronan tuoma muutos elämään on vaikuttanut melko positiivisesti tai erittäin positiivisesti heidän tapaansa laittaa ruokaa. Pääasiallisiksi syiksi vastaajat kertovat kiireen vähenemisen – aikaa laittaa ruokaa on enemmän, ruoanlaiton kehittymisen terveellisempään suuntaan, sekä uusien ruokien ja makujen löytämisen.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös koronapandemian vaikutusta suomalaisten tapaan ostaa tuotteita ja palveluja. Yli 44 prosenttia vastaajista totesi, että he ovat ostaneet tavaroita, tuotteita ja palveluja enemmän verkosta pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Näiden vastaajien joukossa suosituimmat verkko-ostosten kategoriat ovat vaatteet, kengät ja muoti, elektroniikka ja teknologia, sekä ruokaostokset kuten ruoka- ja juomatarvikkeet.

– Tutkimustulosten valossa voimme odottaa vahvaa verkko-ostosten tilaus- ja ostopiikkiä joulukuussa aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä kattaa tyypilliset joululahjatuotteet ja palvelut, sekä myös ruokatarvikkeet ja päivittäistavarat. On perusteltua odottaa, että nykyisen tilanteen vallitessa yhä useampi tulee suosimaan myös ruoka- ja päivittäistavaroiden kotiinkuljetuspalveluita aiempiin vuosiin verrattuna, arvioi Jyrki Kallinen Crowst Oy:stä.

Juttuvinkki: Koronakriisin vaikutukset näkyvät lasten hädässä – ”Kriisi tuonut esiin järjestelmämme heikkouksia”

Vastaajista lähes 40 prosenttia kokee, että koronapandemia on vaikuttanut joko melko negatiivisesti tai erittäin negatiivisesti heidän tapaansa urheilla ja harrastaa liikuntaa. Erityisesti julkisissa tiloissa kuten kuntosaleilla käyvät sekä ryhmäliikuntaa harrastavat kokivat koronan vaikutuksen erityisen negatiivisena. Osalla vastaajista ulkoilun osuus ja luonnossa liikkuminen olivat jopa kasvaneet pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Vahvimmin koronan vaikutukset sekä pandemiaan liittyvät rajoitukset ovat tuloksia tarkastellessa kohdistuneet ihmisten sosiaaliseen elämään. Perhepiirissä lisääntynyt yhteinen aika koetaan positiivisena, mutta muiden sukulaisten ja ystävien kanssa tapahtuvan kanssakäymisen vähäisyys koetaan vastaavasti rajoittavana ja jopa ahdistavana.

Tutkimukseen vastasi 1 200 16–80 -vuotiasta vastaajaa älypuhelimillaan, ja se toteutettiin Suomessa 4.12.-9.12.2020. Tutkimuksen toteutti Crowst, joka tuottaa tietoa ilmiöiden, trendien sekä asiakasymmärryksen kehittämiseksi.

Lue myös: Korona on ajanut monet vanhukset vaikeaan tilanteeseen – ”Kotihoidon käynnit on toteutettava”

Kommentoi Facebookissa