Suomalaisten riski kuolla kansantauteihin pienenee – tupakointi, korkeat verenpaine ja kolesteroli vähenevät

Tupakointi on vähentynyt erityisesti miehillä merkittävästi.

Tupakointi on vähentynyt erityisesti miehillä merkittävästi. (Kuva Fotolia)

Ennenaikainen kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään, diabetekseen ja kroonisiin keuhkosairauksiin on vähentynyt.

TERVEYS Ennenaikainen kuolleisuus keskeisiin kansantauteihin on vähentynyt Suomessa. Tärkein syy tähän on keskeisten riskitekijöiden, kuten tupakoinnin, korkean verenpaineen ja korkean kolesterolin väheneminen.

THL on julkaissut selvityksen kansantautikuolleisuuden kehityksestä Suomessa ja ennusteen tuleville vuosille. Tutkijat ovat myös tarkastelleet erikseen erityisesti sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden muutoksia.

Sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavat riskitekijät ovat huomattavasti vähentyneet Suomessa 25 vuoden aikana, mutta lasku on hidastunut viime vuosina. Tupakointi on vähentynyt merkittävästi. Kolesterolitasot nousivat vuosina 2007–2012, mutta kääntyivät sitten laskuun. Kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin lisäksi myös verenpainetasot laskivat vuodesta 2012 vuoteen 2017.

Sen sijaan sekä miesten että naisten painoindeksi nousi ja vyötärön ympärys kasvoi merkitsevästi vuodesta 1992 vuoteen 2017. Vuonna 1992 noin 16 prosenttia miehistä ja 15 prosenttia naisista oli lihavia, painoindeksi yli 30. Vuonna 2017 lihavien osuus oli noussut molemmilla sukupuolilla 23 prosenttiin.

Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälinen kansantautien ehkäisyn ja hoidon toimintaohjelma kohdistuu neljään kansanterveydellisesti tärkeään tautiryhmään: sydän- ja verisuonitaudit, syövät, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet. Yksi WHO:n tavoitteista on, että ennenaikainen kuolleisuus näihin tauteihin laskee 25 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2025.

Ennenaikaisen kuoleman todennäköisyyden muutos vuodesta 1990 ja ennuste vuoteen 2025. A: kaikki kuolemat, B: kansantautikuolemat.
Ennenaikaisen kuoleman todennäköisyyden muutos vuodesta 1990 ja ennuste vuoteen 2025. A: kaikki kuolemat, B: kansantautikuolemat. (Kaavio THL)

Sydän- ja verisuonitaudit, syövät, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet aiheuttavat Suomessa yli puolet niin työikäisten kuolemista kuin kaikista kuolemista yhteensä. Vuonna 1970 todennäköisyys kuolla johonkin edellä mainituista sairauksista ennen 70. ikävuotta oli miehillä 40 prosenttia ja naisilla 20 prosenttia. Vuonna 2010 ennenaikaisen kuoleman todennäköisyys oli miehillä 15 prosenttia ja naisilla 7,7 prosenttia. Vuonna 2017 vastaavat todennäköisyydet olivat miehillä 13 prosenttia ja naisilla 7,1 prosenttia.

– Ennenaikainen kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään, diabetekseen ja kroonisiin keuhkosairauksiin on vähentynyt, koska tunnetut riskitekijät, kuten tupakointi, korkea verenpaine ja korkea kolesteroli ovat vähentyneet ja tautien hoito on parantunut. Toisaalta epäsuotuisaa kehitystä on muun muassa ylipainon ja lihavuuden lisääntyminen, kertoo tutkimusprofessori Pekka Jousilahti.

Jos kuolleisuuden muutos jatkuu suunnilleen samanlaisena, kansantautien aiheuttaman ennenaikaisen kuolleisuuden todennäköisyys on vuonna 2025 miehillä 9,9 prosenttia ja naisilla 5,6 prosenttia. Tällöin voidaan saavuttaa WHO:n tavoite 25 prosentin laskusta ennenaikaisessa kuolleisuudessa. Tämä edellyttää kuitenkin, että keskeisten riskitekijöiden lasku jatkuu.

THL raportoi WHO:n eri tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä Suomessa ja julkaisee väliarviot tavoitteiden toteutumisesta. Aiemmin on julkaistu väliarviot alkoholista ja liikunnasta.

Lue myös: Suomalaiset liikkuvat vapaa-ajallaan yhä enemmän – terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia on silti paljon

Kommentoi Facebookissa