Suomalaistutkimus selvitti – keskosena syntyneet liikkuvat aikuisena vähemmän kuin muut

Keskoset liikkuivat 23-vuotiaina keskimäärin kolmanneksen täysiaikaisena syntyneitä vähemmän.

Keskoset liikkuivat 23-vuotiaina keskimäärin kolmanneksen täysiaikaisena syntyneitä vähemmän. (Kuva Fotolia)

Liikkumattomuus aiheuttaa terveysriskejä ja siksi liikunnalliseen elämäntapaan tulisi kannustaa jo neuvolassa.

LIIKUNTA Keskosena syntyneet liikkuvat nuorina aikuisina selvästi täysiaikaisena syntyneitä ikätovereitaan vähemmän ja heillä on muita heikompi lihaskunto. Vähäinen liikunta ja heikko fyysinen kunto voivat lisätä kroonisten sairauksien riskiä myöhemmin elämässä, minkä vuoksi keskosena syntyneitä tulisi erityisesti kannustaa liikunnan pariin.

Tiedot selviävät LL Marjaana Tikanmäen väitöstutkimuksesta, jossa selvitettiin elämän varhaisvaiheen tekijöiden yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon nuoruusiässä ja nuorena aikuisena.

Tutkimuksessa tehdyn kyselyn mukaan ennen raskausviikkoa 34 syntyneet keskoset liikkuivat 23-vuotiaina keskimäärin kolmanneksen täysiaikaisena eli vähintään 37-viikkoisena syntyneitä vähemmän. Tämä havainto koski kuntoliikuntaa, vapaa-ajan liikuntaa, työmatkaliikuntaa ja raskasta liikuntaa.

Myös punnerrustestillä ja käden puristusvoimatestillä mitattu lihaskunto oli hyvin ennenaikaisena syntyneillä keskosilla heikompi ja he myös kokivat kuntonsa huonommaksi kuin täysiaikaisena syntyneet. Heikompi lihaskunto havaittiin punnerrustestissä myös lievästi ennenaikaisilla eli raskausviikoilla 34–36 syntyneillä, joita on yli 70 prosenttia keskosista.

Syitä keskosena syntyneiden vähäisempään liikuntaan ei vielä tunneta tarkasti. Tässä tutkimuksessa liikunnan vähäisyyttä eivät selittäneet keskosuuteen liittyvät sairaudet, keskosuuden taustatekijät tai sosioekonomiset tekijät.

Vähäinen liikunta ja heikko lihaskunto saattavat altistaa sydän- ja verisuonitaudeille ja toimintakyvyn heikkenemiselle myöhemmin elämässä. Ennenaikaisen syntymän on aiemmissa tutkimuksissa esitetty olevan yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautiriskiin.

– Terveysriskejä voi pienentää liikkumalla aktiivisesti ja parantamalla fyysistä kuntoa. Kuntoliikunnasta ja lihaskunnon parantamisesta on hyötyä kaikille, mutta tutkimusten valossa niistä on erityisen paljon hyötyä keskosena syntyneille, Tikanmäki sanoo.

Tikanmäen mukaan on tärkeää, että raskaana olevia ja lapsiperheitä autetaan liikunnallisen elämäntavan löytämisessä.

– Tiedämme jo aiempien tutkimusten perusteella, että lapsena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa kantaa aikuisuuteen ja pienentää sairausriskejä ja lisää hyvinvointia koko eliniän.

Erityisesti keskosena syntyneiden kohdalla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on merkittävä rooli puheeksi ottamisessa ja tarvittavan tuen tarjoajana perheiden omat tarpeet huomioiden.

Ennenaikaisen syntymän pitkäaikaisvaikutuksia selvittävässä ESTER-tutkimuksessa on mukana yhteensä 149 ennen 34. raskausviikkoa syntynyttä sekä 248 lievästi ennenaikaisena ja 356 täysiaikaisena syntynyttä pohjoissuomalaista nuorta aikuista.

Tutkimus on tehty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella yhteistyössä Oulun ja Helsingin yliopistojen kanssa. Osa ESTER-tutkimuksen tutkittavista kuuluu myös laajaan Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1986.

Lue myös: Liikuntaharrastus lapsena suojaa mielenterveysoireilta aikuisena – nuuskaaminen ja alkoholinkäyttö silti yleistä

Kommentoi Facebookissa